A kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) szakmai irányítása alatt áll, a megyei (fővárosi) tisztifőorvos vezeti.

Általában az adott megyében jelentkező népegészségügyi feladatokat látja el. A népegészségügyi szakigazgatási szerv koordinálja és irányítja az egészségfejlesztést, a különböző szűrővizsgálatok népszerűsítését, a népegészségügyi programok végrehajtását.

Nyilvántartja az élelmiszer eredetű megbetegedéseket, végzi a táplálkozást érintő egészségügyi feladatokat. Koordinálja a település- és környezet-egészségügyi tevékenységet, gondoskodik a medencés fürdővizek hatósági vizsgálati eredményeinek, a hatósági ivóvíz-mintavételi helyeknek és a kötelező vizsgálatoknak a nyilvántartásáról.

Kivizsgálja az ivóvízzel kapcsolatos panaszokat, járványügyi szűrővizsgálatokat rendelhet el, nemzetközi oltóhelyeket működtet. Biztosítja az anonim HIV szűrővizsgálatokat, kórház higiénés tevékenységet folytat.

Biztosítja a megyei háziorvosok, a házi gyermekorvosok és a fogorvosok részére a praxisjogot, koordinálja és irányítja az ápolási és védőnői szakfelügyeletet.A katasztrófa-egészségügyi ellátással összefüggően hatóságként jár el.

A népegészségügyi szakigazgatási szerv fontosabb feladatai:

  1. Élelmezés- és táplálkozás-egészségüggyel kapcsolatos feladatok ellátása.
  2. Gyógyszerügyi igazgatással kapcsolatos feladatok ellátása.
  3. Népegészségügyi szűrések szervezése és koordinálása.
  4. A lakosság egészségének megőrzését célzó népegészségügyi programok kidolgozása, a programok végrehajtásának irányítása, szervezése és koordinálása.
  5. Járványüggyel kapcsolatos feladatok ellátása.
  6. Egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
  7. Egészségvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása.
  8. Nemdohányzók védelmével kapcsolatos ügyek.

 

További információ: www.antsz.hu oldalon