A területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervei, szerteágazó tevékenységet végeznek. A szakmai irányítást a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) gyakorolja.

Fontos kiemelni, hogy az országban hét helyen található szakigazgatási szervként mérésügyi és biztonsági hatóság. Néhány további városban kirendeltségek működnek, amelyek mérésügyi és műszaki biztonsági alaptevékenységi eljárásokat is végeznek.

Azokban az esetekben, amelyekben nem a szakigazgatási szerv jár el első fokon, a Hivatal jogszabályban megjelölt hatósága, másodfokon pedig a Hivatal központi szerve hoz döntést.

A hatóság fontosabb feladatai a mérésügy tekintetében:

  1. a vízmérők, a gázmérők és számító egységek, a hatásos villamos energia mérésére szolgáló fogyasztásmérők, a hőfogyasztás-mérők, az automatikus mérlegek, a viteldíjjelzők és az anyagi mértékek hitelesítése.
  2. típusvizsgálatok lefolytatása.
  3. engedélyezési és piacfelügyeleti feladatok elvégzése.

A hatóság fontosabb feladatai a műszaki biztonsági hatósági tevékenységének keretében:

  1. ellenőrzi a jogszabályban meghatározott létesítmények, berendezések létesítésére, kivitelezésére, felállítására, üzembe helyezésére, üzemeltetésére, időszakos ellenőrzésére, átalakítására, javítására, bontására, megszüntetésére, a kezelésüket végzők szakképesítésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések megtartását és érvényesülését.
  2. eljár a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, tartányok, csomagolóeszközök, a gázüzemű közúti jármű üzemanyag-ellátó berendezései, munkagép és nem közúti gép üzemanyag-ellátó berendezései tekintetében.
  3. engedélyezési és hatósági ellenőrzési jogkört gyakorol.
  4. a villamos berendezésekre vonatkozó szakhatósági állásfoglalását és az építésügyi hatósági hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták használatbavételi engedélyét megalapozó villamos biztonságtechnikai ellenőrzést folytat le a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj ellenében,
  5. bejelentés alapján kivizsgálja a hatáskörébe tartozó rendkívüli események okait és következményeit.

 

További információ: http://mkeh.gov.hu/hivatal oldalon

Kérjük, válasszon!