A Földművelésügyi Igazgatóság a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerve, amely a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal koordinálásával látja el faladatait.

Vadászati és halászati hatósági jogkört gyakorol, ellátja a vadászati és halászati tevékenységekkel kapcsolatos igazgatási feladatokat. Ellátja a mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiadásával, érvényesítésével kapcsolatos feladatokat, valamint ellenőrzi az igazolvány használatának jogszerűségét. Közreműködik a földügyi igazgatás keretében a földkiadással, és földárveréssel kapcsolatos feladatokban.

Feladatkörébe tartozik a hegyközségek törvényességi felügyelete, ellenőrzi a hegybírók tevékenységét.

A Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságának működési területe Budapest és Pest megye területére terjed ki.

A Földművelésügyi Igazgatóság fontosabb feladatai:

 1. vadászjegy és vadászati engedély kiadása, visszavonása.
 2. nyilvántartást vezet a vadászterületekről, a jogosult nevéről, címéről, valamint a vadászati jog haszonbérleti szerződésekről.
 3. gondoskodik a vadászvizsga megszervezéséről.
 4. nyilvántartást vezet a hivatásos vadászokról.
 5. hitelesíti és ellenőrzi a vadászati naplót.
 6. trófeabírálatot végez és arról hatósági bizonyítványt állít ki (a vadász köteles az elejtett vadak trófeáit bemutatni a Földművelésügyi Igazgatóságnak, aki a trófeabírálat eredményéről a vad elejtője részére hatósági bizonyítványt ad ki).
 7. kiadja az állami halászjegyet vagy horgászjegyet.
 8. a jogosulttól, a halásztól, a horgásztól a halászati tevékenységgel összefüggésben felvilágosítást, adatot, igazolást kérhet, valamint a jogosultnak a halászati joggal kapcsolatos irataiba, nyilvántartásaiba betekinthet.
 9. a halászati vízterületen a halászat állapotáról megfigyelést végez.
 10. nyilvántartást vezet a mezőgazdasági őstermelői igazolvány, a mezőgazdasági őstermelő adatairól, a mezei őrszolgálatról, valamint a családi gazdálkodókról:
 11. nyilvántartást vezet a családi gazdaságokról (kérelem alapján nyilvántartásba veszi a családi gazdaságokat, azok földterületét, valamint vezeti a gazdaságban történő változásokat, módosításokat).
 12. agrárkár-megállapító szervként működik.
 13. közreműködik a földügyi igazgatás keretében a földkiadással, és földárveréssel kapcsolatos feladatokban.
 14. ellenőrzi az állami támogatások felhasználását.

 

További Információ: www.nebih.gov.hu oldalon