A kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) főigazgatójának szakmai irányítása alatt áll.

Általában az adott megyében jelentkező egészségbiztosítási feladatokat látja el, de a fővárosi kormányhivatal egészségbiztosítási pénztára ellátja egyúttal a Pest megyei feladatokat is.

A szakigazgatási szervek ügyfélszolgálatai fogadják a panaszokat, közérdekű bejelentéseket, átveszik az egyedi méltányossági kérelmeket, intézik a TAJ és EU kártyával, a nemzetközi egyezmények alapján kiadandó jogosultság-igazolással összefüggő, valamint a pénzbeli ellátással és utazási költségtérítéssel, a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos feladatokat, értékesítik a különféle nyomtatványokat, kiadják a hatósági igazolványokat, átveszik az egészségügyi szolgáltatásokra jogosultak bejelentéseit.

Az egészségbiztosítási pénztárak intézik a pénzbeli egészségügyi ellátásokkal, a baleseti táppénzzel, az utazási költségtérítéssel kapcsolatos ügyeket. Részt vesznek az egészségbiztosítási nyilvántartások vezetésében (a TAJ számmal rendelkező személyek nyilvántartása, a bejelentett személyek jogviszonyának nyilvántartása, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal és annak igazolásával, valamint az egészségbiztosításra jogosultakkal kapcsolatos nyilvántartások).

Hatóságként elbírálják az üzemi balesettel összefüggő gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, valamint térítésköteles fogászati ellátások térítési díjának utólagos megtérítésével kapcsolatos ügyeket.

Az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv fontosabb feladatai:

  1. táppénz,terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, utazási költségtérítés iránti kérelmek intézése.
  2. baleset, foglalkozási megbetegedés üzemi jellegének, valamint a baleseti táppénz ellátás iránti kérelmeknek az elbírálása.
  3. méltányosságból engedélyezhető pénzbeli ellátások, egyszeri segély ellátás iránti kérelmek elbírálása.
  4. a Társadalombiztosítási Azonosító Jelre (továbbiakban: TAJ) való jogosultság elbírálása, az igazoló okmányok kiadása, a bejelentett személyek adatainak feldolgozása, szükség esetén a TAJ kártya pótlása,
  5. az önkormányzat határozata alapján a közgyógyellátási igazolvány elkészítése, visszavonása, cseréje.
  6. az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival és az utazási költségtérítéssel kapcsolatos kérelmek átvétele.
  7. az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiadása.

 

További  információ: http://www.oep.hu/ oldalon

Kérjük, válasszon!