A kormány a hatékony, megbízható, polgár-barát és szolgáltató közigazgatás megteremtése érdekében 2010 tavaszán hozzálátott a magyar állam újjászervezéséhez. E történelmi léptékű átszervezés egyik kiemelkedő eredményeként 2011. január 1-jétől megkezdték működésüket a kormányhivatalok, a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei. Székhelyük a megyeszékhelyeken van, a főváros és Pest megye esetében egyaránt Budapesten. Az általános hatáskör azt jelenti, hogy a kormányhivatal, illetve annak szervezeti egységei jogszabály felhatalmazása alapján bármilyen államigazgatási ügyben eljárhatnak.

A hivatalt kormánymegbízott vezeti, akit a Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára a miniszterelnök nevez ki és ment fel. A kormánymegbízott megbízatása a kormány megbízatásához kötött. A kormányhivatal hivatalszervezetét főigazgató vezeti, aki helyettesíti a kormánymegbízottat távolléte vagy akadályoztatása esetén. A főigazgató munkáját általános helyettesként az igazgató segíti.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt Román István kormánymegbízott vezeti. A hivatalszervezetet Dr. Polgári András főigazgató irányítja, általános helyettese Dr. Gégény Zoltán igazgató.

A kormányhivatal a jogszabályoknak és a kormány döntéseinek megfelelően - összehangolja és elősegíti a kormányzati feladatok területi szintű végrehajtását. Államigazgatási hatósági jogkört gyakorol, melynek keretében a különböző ügyekben (pl.: építésügy, gyámügy, adóügyek) első vagy másodfokon jár el. Ellátja a helyi önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését, valamint a kistérségi fejlesztési tanács, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács és a regionális fejlesztési tanács működésének törvényességi felügyeletét is. Ellenőrzi a területi illetékességgel államigazgatási jogkörben eljáró, illetve az ilyen feladatokat ellátó szerveket.

A kormányhivatal közreműködik egyes szervezési feladatok ellátásban, mint pl.: katasztrófák elleni védekezés, illetve a közigazgatási képzések és továbbképzések területén vizsgáztatási és vizsgaszervezési tevékenységet végez. Gondoskodik a területi koordináció fórumának, a fővárosi és megyei államigazgatási kollégiumnak, létrehozásáról, működéséről, valamint közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével, és az elektronikus közigazgatás kialakításával kapcsolatos feladatok összehangolásában és szervezésében.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei:

Főigazgató
Igazgató
Kormánymegbízotti Kabinet

Állami Főépítész
Főigazgatói Titkárság
Védelmi Bizottság Titkársága
Belső Ellenőrzési Osztály

1. Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
1.1. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások 
Kérelemkezelési Osztálya
1.2. Helyszíni Ellenőrzési Osztály
1.3. Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya

2. Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
2.1. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
2.2. Földhivatali Osztály

3. Népegészségügyi Főosztály
3.1. Járványügyi Osztály
3.2. Népegészségügyi Osztály

4. Társadalombiztosítási Főosztály
4.1. Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály
4.2. Egészségbiztosítási Osztály

5. Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
5.1. Igazságügyi Osztály
5.2. Szociális és Gyámügyi Osztály

6. Foglalkoztatási Főosztály
6.1. Közfoglalkoztatási Osztály
6.2. Munkaerőpiaci Osztály
6.3. Alapkezelő Osztály

7. Hatósági Főosztály
7.1. Építésügyi Osztály
7.2. Oktatási és Hatósági Osztály
7.3. Törvényességi Felügyeleti Osztály

8. Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
8.1. Pénzügyi és Számviteli Osztály
8.2. Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály
8.3. Vagyongazdálkodási Osztály

9. Jogi és Koordinációs Főosztály
9.1. Humánpolitikai Osztály
9.2. Jogi és Perképviseleti Osztály
9.3. Koordinációs és Szervezési Osztály

10. Működést Támogató Főosztály
10.1. Projekt Osztály
10.2. Informatikai Osztály 1.
10.3. Informatikai Osztály 2.
10.4. Működést Támogató Osztály

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal járási hivatalai:

1. Baktalórántházai Járási Hivatal
1.1. Kormányablak Osztály
1.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
1.3. Foglalkoztatási Osztály

2. Csengeri Járási Hivatal
2.1. Kormányablak Osztály
2.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
2.3. Foglalkoztatási Osztály

3. Fehérgyarmati Járási Hivatal
3.1. Kormányablak Osztály
3.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
3.3. Foglalkoztatási Osztály
3.4. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
3.5. Földhivatali Osztály

4. Ibrányi Járási Hivatal
4.1. Kormányablak Osztály
4.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
4.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

5. Kemecsei Járási Hivatal
5.1. Kormányablak Osztály
5.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály

6. Kisvárdai Járási Hivatal
6.1. Kormányablak Osztály
6.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
6.3. Foglalkoztatási Osztály
6.4. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
6.5. Földhivatali Osztály
6.6. Népegészségügyi Osztály
6.7. Építésügyi Osztály
6.8. Társadalombiztosítási Osztály

7. Mátészalkai Járási Hivatal
7.1. Kormányablak Osztály
7.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
7.3. Foglalkoztatási Osztály
7.4. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
7.5. Földhivatali Osztály
7.6. Népegészségügyi Osztály
7.7. Építésügyi Osztály
7.8. Társadalombiztosítási Osztály

8. Nagykállói Járási Hivatal
8.1. Kormányablak Osztály
8.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
8.3. Foglalkoztatási Osztály

9. Nyírbátori Járási Hivatal
9.1. Kormányablak Osztály
9.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
9.3. Foglalkoztatási Osztály
9.4. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
9.5. Földhivatali Osztály
9.6. Építésügyi Osztály

10. Nyíregyházi Járási Hivatal
10.1. Járási Hivatalvezetői Titkárság

10.2. Kormányablak Főosztály
10.2.1. Kormányablak Osztály 1.
10.2.2. Kormányablak Osztály 2.

10.3. Hatósági Főosztály
10.3.1. Hatósági Osztály
10.3.2. Gyámügyi Osztály
10.3.3. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
10.3.4. Népegészségügyi Osztály

10.4. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
10.4.1. Családtámogatási Osztály
10.4.2. Egészségbiztosítási Osztály
10.4.3. Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály
10.4.4. Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

10.5. Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály
10.5.1. Foglalkoztatási Osztály 1.
10.5.2. Foglalkoztatási Osztály 2.
10.5.3. Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály


10.6. Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály
10.6.1. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 1.
10.6.2. Növény- és Talajvédelmi Osztály

10.7. Agrárügyi Főosztály
10.7.1. Földművelésügyi Osztály
10.7.2. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
10.7.3. Földmérési és Földügyi Osztály

10.8. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
10.8.1. Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály
10.8.2. Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési, Kármentesítési és Természetvédelmi Osztály
10.8.3. Hulladékgazdálkodási, Levegő- és Zajvédelmi Osztály

10.9. Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
10.9.1. Fogyasztóvédelmi Osztály
10.9.2. Képzési és Vizsgáztatási Osztály
10.9.3. Útügyi Osztály
10.9.4. Járműműszaki Osztály
10.9.5. Járműforgalmi Osztály

11. Tiszavasvári Járási Hivatal
11.1. Kormányablak Osztály
11.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
11.3. Foglalkoztatási Osztály

12. Vásárosnaményi Járási Hivatal
12.1. Kormányablak Osztály
12.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
12.3. Foglalkoztatási Osztály
12.4. Népegészségügyi Osztály
12.5. Földhivatali Osztály

13. Záhonyi Járási Hivatal
13.1. Kormányablak Osztály
13.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály