A kormány a hatékony, megbízható, polgár-barát és szolgáltató közigazgatás megteremtése érdekében 2010 tavaszán hozzálátott a magyar állam újjászervezéséhez. E történelmi léptékű átszervezés egyik kiemelkedő eredményeként 2011. január 1-jétől megkezdték működésüket a kormányhivatalok, a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei. Székhelyük a megyeszékhelyeken van, a főváros és Pest megye esetében egyaránt Budapesten. Az általános hatáskör azt jelenti, hogy a kormányhivatal, illetve annak szervezeti egységei jogszabály felhatalmazása alapján bármilyen államigazgatási ügyben eljárhatnak.

A hivatalt kormánymegbízott vezeti, akit a Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára a miniszterelnök nevez ki és ment fel. A kormánymegbízott megbízatása a kormány megbízatásához kötött. A kormányhivatal hivatalszervezetét főigazgató vezeti, aki helyettesíti a kormánymegbízottat távolléte vagy akadályoztatása esetén. A főigazgató munkáját általános helyettesként az igazgató segíti.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt Román István kormánymegbízott vezeti. A hivatalszervezetet Dr. Polgári András főigazgató irányítja, általános helyettese Dr. Gégény Zoltán igazgató.

A kormányhivatal a jogszabályoknak és a kormány döntéseinek megfelelően - összehangolja és elősegíti a kormányzati feladatok területi szintű végrehajtását. Államigazgatási hatósági jogkört gyakorol, melynek keretében a különböző ügyekben (pl.: építésügy, gyámügy, adóügyek) első vagy másodfokon jár el. Ellátja a helyi önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését, valamint a kistérségi fejlesztési tanács, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács és a regionális fejlesztési tanács működésének törvényességi felügyeletét is. Ellenőrzi a területi illetékességgel államigazgatási jogkörben eljáró, illetve az ilyen feladatokat ellátó szerveket.

A kormányhivatal közreműködik egyes szervezési feladatok ellátásban, mint pl.: katasztrófák elleni védekezés, illetve a közigazgatási képzések és továbbképzések területén vizsgáztatási és vizsgaszervezési tevékenységet végez. Gondoskodik a területi koordináció fórumának, a fővárosi és megyei államigazgatási kollégiumnak, létrehozásáról, működéséről, valamint közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével, és az elektronikus közigazgatás kialakításával kapcsolatos feladatok összehangolásában és szervezésében.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal:

1. Kormánymegbízott
2. Főigazgató
3. Igazgató
4. Kormánymegbízotti Kabinet

5. Főigazgatói Titkárság
6. Védelmi Bizottság Titkársága
7. Belső Ellenőrzési Osztály
8. Állami Főépítészi Iroda

9. Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
9.1. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások 
Kérelemkezelési Osztálya
9.2. Helyszíni Ellenőrzési Osztály
9.3. Vidékfejlesztési Osztály

10. Agrárügyi Főosztály
10.1. Növény- és Talajvédelmi Osztály
10.2. Növényegészségügyi Osztály
10.3. Földművelésügyi Osztály

11. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály
11.1. Élelmiszerlánc-biztonsági Osztály
11.2. Állategészségügyi Osztály

12. Földhivatali Főosztály
12.1. Földügyi Igazgatási Osztály
12.2. Földhivatali Osztály 1.
12.3. Földhivatali Osztály 2.
12.4. Földhivatali Osztály 3.
12.5. Földhivatali Osztály 4.
12.6. Földhivatali Osztály 5.
12.7. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
12.8. Földmérési és Földügyi Osztály

13. Népegészségügyi Főosztály
13.1. Járványügyi Osztály
13.2. Közegészségügyi Osztály

14. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
14.1. Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály
14.2. Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály
14.3. Családtámogatási Osztály
14.4. Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály
14.5. Egészségbiztosítási Osztály
14.6. Egészségbiztosítási Pénzellátások Osztálya
14.7. Egészségbiztosítási Nyilvántartási és Lakástámogatási Osztály

15. Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
15.1. Igazságügyi Osztály
15.2. Szociális és Gyámügyi Osztály 1.
15.3. Szociális és Gyámügyi Osztály 2.

16. Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály
16.1. Közfoglalkoztatási Osztály
16.2. Munkaerőpiaci Osztály
16.3. Alapkezelő Osztály
16.4. Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály

17. Hatósági Főosztály
17.1. Felügyeleti Osztály
17.2. Oktatási és Hatósági Osztály
17.3. Törvényességi Felügyeleti Osztály

18. Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
18.1. Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály 1.
18.2. Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály 2.
18.3. Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály 3.
18.4. Építésügyi, Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály 1.
18.5. Felügyeleti Osztály

19. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
19.1. Komplex Engedélyezési, Természetvédelmi és Nyilvántartási Osztály
19.2. Szakági Engedélyezési, Ellenőrzési és Jogi Osztály

20. Közlekedési, Műszaki és Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
20.1. Fogyasztóvédelmi Osztály
20.2. Útügyi Osztály
20.3. Járműműszaki Osztály
20.4. Járműforgalmi Osztály

21. Informatikai Főosztály
21.1. Projekt Osztály
21.2. Informatikai Üzemeltetési és Alkalmazástámogatási Osztály
21.3. Elektronikus Információbiztonsági és Informatikai Fejlesztési Osztály
21.4. Működést Támogató Osztály

22. Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
22.1. Pénzügyi és Számviteli Osztály
22.2. Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály
22.3. Vagyongazdálkodási Osztály

23. Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály
23.1. Humánpolitikai Osztály
23.2. Jogi és Perképviseleti Osztály
23.3. Koordinációs és Szervezési Osztály

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal járási hivatalai:

1. Baktalórántházai Járási Hivatal
1.1. Kormányablak Osztály
1.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
1.3. Foglalkoztatási Osztály

2. Csengeri Járási Hivatal
2.1. Kormányablak Osztály
2.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
2.3. Foglalkoztatási Osztály

3. Fehérgyarmati Járási Hivatal
3.1. Kormányablak Osztály
3.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
3.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
3.4. Foglalkoztatási Osztály

4. Ibrányi Járási Hivatal
4.1. Kormányablak Osztály
4.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
4.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

5. Kemecsei Járási Hivatal
5.1. Kormányablak Osztály
5.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály

6. Kisvárdai Járási Hivatal
6.1. Kormányablak Osztály
6.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
6.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
6.4. Foglalkoztatási Osztály
6.5. Népegészségügyi Osztály

7. Mátészalkai Járási Hivatal
7.1. Kormányablak Osztály
7.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
7.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
7.4. Foglalkoztatási Osztály
7.5. Népegészségügyi Osztály

8. Nagykállói Járási Hivatal
8.1. Kormányablak Osztály
8.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
8.3. Foglalkoztatási Osztály

9. Nyírbátori Járási Hivatal
9.1. Kormányablak Osztály
9.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
9.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
9.4. Foglalkoztatási Osztály

10. Nyíregyházi Járási Hivatal
10.1. Kormányablak Osztály 1.
10.2. Kormányablak Osztály 2.
10.3. Hatósági Osztály
10.4. Gyámügyi Osztály
10.5. Foglalkoztatási Osztály 1.
10.6. Foglalkoztatási Osztály 2.
10.7. Népegészségügyi Osztály
10.8. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

11. Tiszavasvári Járási Hivatal
11.1. Kormányablak Osztály
11.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
11.3. Foglalkoztatási Osztály

12. Vásárosnaményi Járási Hivatal
12.1. Kormányablak Osztály
12.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
12.3. Foglalkoztatási Osztály
12.4. Népegészségügyi Osztály

13. Záhonyi Járási Hivatal
13.1. Kormányablak Osztály
13.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály