A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2018.02.28-án éves gyermekvédelmi tanácskozást tartott Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Krúdy termében, amelyen idén is nagy számban jelentek meg a megyei jelzőrendszer képviselői és munkatársai. E tanácskozáson meghívásra részt vett Dévaldné Türk Csilla járási vezető védőnő a Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya képviseletében.

A Központ elsődleges feladatait gyermekeink védelmében látja el, hatósági intézkedéshez kapcsolódóan végezik a segítő munkájukat. 

A „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” elnevezésű projektnek köszönhetően a Központ két új telephelyet kapott: a Május 1. tér 10/A., illetve Körte utca 41/A. szám alatt.

Lengyelné Pogácsás Mária intézményvezető köszöntőjét követően a tanácskozáson Böjte Julianna szakmai vezető tartott előadást a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (VI.30.) NM rendelet 9. § (1) k) alapján.

Ezt követően Dévaldné Türk Csilla járási vezető védőnő  „A védőnők a gyermekvédelemben” témakörben tartotta meg előadását. A vezető védőnő hangsúlyozta, hogy a védőnők munkájuk során, a jelzőrendszer tagjaként a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat is ellátnak.
„A védőnők a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni, és egymást kölcsönösen tájékoztatni. A várandós és gyermekágyas anya, a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú szülője, a gyermek egészséges fejlődése érdekében köteles a védőnővel a feladatai ellátása során együttműködni. [2015. évi CXXIII. törvény 13.§.(5)] Súlyos veszélyeztető oknak minősül, ha a gyermeket gondozó szülő, megtagadja az együttműködést (többek között) a védőnővel. [1997. évi XXXI. törvény 130/A § (3)] „

Ezekből következik, hogy a hatályos jogszabályok alapján a védőnői ellátás nem utasítható vissza.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017 júniusában „Szakmai, iránymutatás a területi védőnő gyermekvédelmi feladatainak ellátásához, különös tekintettel a korai észlelésre, jelzésre és az együttműködésre” címmel egy komplex szakmai anyagot adott ki, a területi védőnő gyermekvédelmi feladatainak összefoglalása, a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a magzat, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése, csökkentése érdekében.

Összefoglalva a vezető védőnő kiemelte, a körzetben dolgozó védőnők felelősségét, amelyben segíti és szakmailag támogatja őket.

(Nyíregyházi Járási Hivatal)