A kormány újabb, a szakképzett fiatalok munkatapasztalat szerzését támogató, uniós társfinanszírozással megvalósuló programot indított Új Gyakornoki program címmel (GINOP 5.2.4-19).

A program célja a szakképesítéssel rendelkező, nappali tagozaton nem tanuló és nem dolgozó 25 év alatti fiatalok, valamint a 30 év alatti megváltozott munkaképességű fiatalok foglalkoztatásának ösztönzése.

Kik pályázhatnak? A pályázatra mikro-, kis- és középvállalkozások jelentkezhetnek.

Támogatható tevékenységek:

Egy vagy több (maximum 6) 25 év alatti szakképesítéssel rendelkező fiatal vagy 30 év alatti megváltozott munkaképességű fiatal foglalkoztatásának támogatása. A vállalkozások a gyakornokokat 6 hónapon keresztül, teljes munkaidőben, bértámogatással alkalmazzák (legfeljebb havi bruttó 360.000 Ft), majd ezt követően 3 hónapig saját költségükön továbbfoglalkoztatják. A támogatási összeg felhasználható a gyakornokok betanítására kijelölt munkatárs bérkiegészítésére (legfeljebb havi bruttó 120.000 Ft), megváltozott munkaképességű gyakornok esetén munkába járását, munkavégzését segítő személy tevékenységével kapcsolatos költségekre, valamint a személyi jellegű költségek 40%-ának erejéig a munkavégzéshez szükséges feltételek kialakításához kapcsolódó költségek fedezésére (eszközbeszerzésre, átalakításra, felújításra).

Támogatás mértéke: az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 2.500.000 Ft, maximum 22.176.000 Ft.

Rendelkezésre álló forrás: 10 Mrd Ft

Pályázatok benyújtásának határideje: 2019. november 26.–2021. április 30.

Kormányhivatalok szerepe: a program továbbra is az Ifjúsági Garancia rendszer keretében valósul meg, ezért a 25 év alatti fiataloknak még a gyakornoki foglalkoztatás megkezdése előtt regisztrálniuk kell magukat az Ifjúsági Garancia alanyaként a lakhelyük szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán.

A pályázati felhívás az alábbi linken érhető el:
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-524-19-j-gyakornoki-program-1

(Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály)