Új pályázatot hirdetett meg a kormány a Gazdaságfejlesztési Innovációs Operatív Program keretében Foglalkoztatás-bővítés ösztönzése címmel (GINOP 5.3.12-19). A pályázó vállalkozásoknak együtt kell működnie az illetékes kormányhivatalokkal.

A program célja a munkaerőhiány kezelése a vállalkozások tevékenységének bővítésével a munkaerő-tartalékkal rendelkező térségekben. A beavatkozás az ország azon négy régiójában biztosít támogatási lehetőséget, ahol a foglalkoztatási ráta az országos átlag alatti szinten volt 2017-ben: vagyis Észak-Alföldön, Észak-Magyarországon, Dél-Dunántúlon és Dél-Alföldön.

Támogatható tevékenységek: létszámbővítés és tárgyi eszközök, immateriális javakra beszerzése.

Ki pályázhat? Azok a KKV-k nyújthatnak be pályázatot, amely vállalja, hogy az adott régiók valamelyikében működő vagy újonnan létrehozott telephelyen legalább 3 fővel bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy annak az előző tizenkét hónap átlagához képest az érintett létesítményben és a vállalkozás által foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell eredményeznie.

Támogatás mértéke: az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 8 millió Ft, maximum 90 millió Ft.

Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke a becsült 2 teljes éves bérköltség 70%-a kisvállalkozás esetén, 60%-a középvállalkozás esetén. Becsült bérként legfeljebb a garantált bérminimum másfélszerese vehető figyelembe. Maximum 15 fő foglalkoztatásához igényelhető támogatás.

Rendelkezésre álló forrás: 10 Mrd Ft

Pályázatok benyújtásának határideje: 2020. január 27.–2020. június 1.

Kormányhivatalok szerepe: a támogatást igénylőnek vállalnia kell az illetékes Kormányhivatal Foglalkoztatási osztályával való együttműködést a munkavállalók toborzás során az alábbiak szerint:

  • munkaerőigényét bejelenti
  • a foglalkoztatási szerv által az adott álláshelyre kiközvetített álláskeresőket állásinterjúra behívja, az állásinterjú eredményéről a Kormányhivatalt tájékoztatja.

A pályázati felhívás mellékletét képezi egy Igazolólap, amellyel a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg alá kell támasztania, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőzően felvette a kapcsolatot az állami foglalkoztatási szervvel a toborzási együttműködés érdekében. Kérjük, hogy segítsék a pályázni kívánó vállalkozásokat az Igazolólap kitöltésével.

A pályázati felhívás az alábbi linken érhető el:

https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-ginop-5312-19-foglalkoztatsbvts-sztnzse-cm-felhvs

(Foglalkoztatási Főosztály)