A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc- biztonsági és Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy 2017. július 01.-től az ingatlanügyi hatóság és növényvédelmi felügyelők elkezdik a parlagfűvel fertőzött táblák felderítését.

Belterületeken az illetékes jegyzők kezdeményeznek eljárást, és rendelnek el kényszerkaszálást. A betakarítást követően a kalászos tarlókon a gyomok, köztük a parlagfű nagymértékű, gyors fejlődése várható a csapadékos időjárás miatt. A határszemlék során a „fertőzött tarló” területek felderítése az elsők között szerepel. A közérdekű védekezés elrendelésének és az ezzel járó szankciók elkerülésének legjobb módja a tarlóhántás megfelelő minőségben történő elvégzése. A nem megfelelően gyomirtott kultúrákban (napraforgó, szója, csillagfürt, dinnye), tábla széleken, mezsgyéken, önkormányzati utakon, ugaroltatott területeken, zárt kertekben is el kell végezni a kaszálást, gyomirtást!

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Tv.) 17. § (4) bekezdése szerint „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani."

A Tv. mellékletének 30. pontja szerint: „földhasználó: termőfölddel, erdő vagy egyéb növényi vegetáció számára alkalmas területtel rendelkezik, illetve azt használja, vagy a termőföld hasznosítására kötelezett, vagy olyan dologgal (eszközzel, berendezéssel, tárggyal) rendelkezik, illetve azt használja, amelyben növény fenntartható”.

A Tv. 60. § (1) bekezdés c) pontja szerint: „növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben aki, a 17. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségét, továbbá a 17. § (4) bekezdésében előírt, a parlagfű elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja”.

Kérjük tehát a Tisztelt Gazdálkodókat, hogy ne mulasszák el, illetve ne halasszák későre a használatukban lévő területek művelését, mely mind növényegészségügyi, agrotechnikai, és gazdasági szempontból nagy jelentőséggel bír.

A felderítés földhivatali mezőgazdász a parlagfüves területeket beméri, elektronikusan jegyzőkönyvezi, lefotózza, mely dokumentumok a későbbi eljárás lefolytatásához szükségesek. A felvételezés során, a nem művelt, ugaroltatott parlagfüves területek is rögzítésre kerülnek. A nem megfelelően gyomirtott kukorica, napraforgó, dinnye, burgonya táblákban található foltokat, tábla széleket is jegyzőkönyvezik. A gazdálkodó kötelessége a vonatkozó törvény alapján az ilyen fertőzött részeken az egészségkárosító, allergén parlagfű kiirtása. Az eljárás megindítását követően, a felvett terület nagyságtól függően, 15.000-5.000.000 Ft-i terjedő növényvédelmi bírságot kell kiróni, valamint az eljárás költségeinek megtérítéséről is rendelkezni kell, melyeket a földhasználónak vagy tulajdonosnak kell megfizetnie. A csapadékos, hűvös tavaszi időjárás nem kedvezett a vegyszeres gyomirtásnak, így a napraforgó területeken néhány szál parlagfű is jelentős borítottságot mutat.

(Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc- biztonsági és Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály)