A gazdálkodó szervezetek számára 2018. január 1-jétől kötelező a Cégkapu használata. A Cégkapu megkönnyíti a szervezetek és az elektronikus ügyintézést biztosító szervek közötti kapcsolatfelvételt, hiszen minden kézbesítésre szánt küldemény a gazdálkodó szervezet által igényelt, biztonságos, hiteles tárhelyre érkezik. A NISZ Zrt. Cégkapu szolgáltatása 2017. december 1-én indul.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: e-ügyintézési törvény) fő célja, hogy a gazdálkodók a hivatalokkal biztonságos, ellenőrzött elektronikus kapcsolatban álljanak, és a lehető legtöbb ügyet elektronikus intézhessék.

Mi a cégkapu?

A cégkapu lényegében egy tárhely, céges ügyfélkapuként is említhetjük. A cégkapu szolgáltatásai valamennyi, jogszabályban előírt követelményt teljesítik, tehát biztonságos kézbesítési szolgáltatásnak minősülnek. Mindezek alapján a gazdálkodók számára a legegyszerűbb megoldás, ha a cégkapu igénybevételével teljesítik kötelezettségüket.

Mely gazdálkodó szervezetekre vonatkozik a regisztrációs kötelezettség?

Az e-ügyintézési törvény szerint a gazdálkodó szervezetek számára kötelező elektronikus kapcsolattartásra szolgáló hivatalos elérhetőséggel rendelkezni. Gazdálkodó szervezet a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy e törvény alkalmazásában gazdálkodó szervezetnek minősül valamennyi gazdasági tevékenységet folytató, jogi személyisséggel nem rendelkező, belföldi székhelyű szervezet.

A törvény hatálya kiterjed tehát néhány példát említve: szövetkezet, civil szervezet, Magánnyugdíj-pénztár, egyesület, köztestület, alapítvány, lakásszövetkezet, egyéni cég, egyesülés, vízgazdálkodási társulat, erdő-birtokossági társulat, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, gazdasági társaság (Bt, Kft. Zrt. stb.) európai szövetkezet,állami vállalat, egyes jogi személyek vállalata, Külföldi székhelyű vállalat mo.-i fióktelepe, közös vállalat, végrehajtói iroda, Közjegyzői iroda, szabadalmi ügyvivői iroda, ügyvédi iroda).

Az egyéni vállalkozók továbbra is ügyfélkapu szolgáltatással jogosultak az elektronikus kapcsolattartásra, ebből adódóan regisztrációs kötelezettség ezt a kört nem érinti.

Mely időpontig kell teljesíteni a regisztrációt?

Az e-ügyintézési törvény rendelkezései szerint 2017. augusztus végéig kell elvégezni a regisztrációt, azonban a jogszabály egy átmeneti felkészülési időt biztosít, így 2017. december 31. napjáig hátrányos jogkövetkezmények nélkül tehető meg a regisztráció.

Milyen következménye van a regisztráció elmaradásának?

2017. december 31-ig nem von maga után hátrányos jogkövetkezményt a regisztráció elmaradása. 2018. január 1. napjától az illetékes hatóság jogosult a regisztrációt mulasztó gazdálkodóval szemben törvényességi felügyeleti eljárást, vagy cégellenőrzést indítani.

Mi szükséges a regisztrációhoz?

A cégkapu regisztráció módjai:

  1. Online regisztráció: Kizárólag a cégnyilvántartásban szereplő szervek vonatkozásban lehetséges.
  2. Elektronikus űrlappal támogatott regisztráció a cégjegyzékben nem szereplő, illetve a meghatalmazással regisztrálók számára.

A regisztráció során a gazdálkodó szervezetnek meg kell adnia az elektronikus elérhetőségeket, így a cég hivatalos email címét, telefonszámát. A regisztrációt a https://cegkapu.gov.hu oldalon lehet megtenni. A regisztráció során mind a regisztrációt végző személy, mind a cégkapu-megbízott számára előfeltétel, hogy az állam által kötelezően nyújtott azonosítási szolgáltatás útján (Ügyfélkapu, részleges kódú telefonos azonosítás, elektronikus személyazonosító igazolvány) azonosítsa magát. Azonosítást követően lehet a cég adatainak regisztrálását megtenni. Az űrlaphoz kötelezően csatolandó mellékletről bővebben a honlapon tájékozódhatnak az érintettek.

A bejelentkezést végző cégképviseletre jogosult személy saját maga is lehet cégkapu-megbízott, de miután sikeresen regisztrált, mást is megbízhat ezzel a feladattal. Természetesen a cégkapu megbízott feladata a cégkapura érkező e-mailek figyelése és az ezzel kapcsolatos ügyintézés.

A megadott e-mail cím lesz az elektronikus kapcsolattartásra kijelölt cím, azaz a hivatalos iratok, okmányok erre a címre fognak érkezni, beleértve a cégbírósági értesítéseket, bírósági kereseti kérelmeket.

A regisztrációt a járási hivatalok felhatalmazott állami tisztviselői hagyják jóvá az erre szolgáló elektronikus felületen.

A sikeres regisztráció végrehajtása érdekében a cégkapu-regisztráció alkalmazás használatára vonatkozó leírás elérhető a tájékoztatás mellékleteként!

(Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal)