A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Építész Kamara, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal és a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara szervezésében Nyíregyházán, 2017. augusztus 3-án a Kormányhivatal Bessenyei Nagytermében a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága szakmai továbbképzést tartott a két megye településeinek vezetői, települési főépítészei és az Építész Kamarák tagjai részére - a településkép védelméről szóló törvény végrehajtásával kapcsolatban.

A rendezvényt megnyitotta dr. Polgári András a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Főigazgatója, aki beszédében kiemelte, hogy közös érdekünk a magyar települések jellegzetes és értékes építészeti, arculati értékeinek megóvása. Különösen fontosnak tartja a lakossági fórumok szervezését, melyekre a lakosság minden tagját várják, hiszen mindenki számára fontos a környezet, amelyben élünk.

Köszöntőt mondott továbbá Kótai Csaba a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal állami főépítésze, aki felhívta jelenlévők figyelmét a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet jelentőségére, illetve annak határidejére (2017. október 01.).

Ismertette, hogy a kamarák részéről a Településképi Arculati Kézikönyvet (röviden: TAK) véleményező bizottságok megalakultak, és várják az elkészített kézikönyveket, míg az állami főépítészeknek a rendelet megalkotás után a rendelet véleményezésében lesz/van szerepe. Annak érdekében, hogy a „Korszerű építésügy- Minőségi építészet” jelmondat érvényesülni tudjon, a törvény lehetővé teszi, hogy az önkormányzat egy helyi jogszabályban határozza meg mindazon követelményeket, amelyeket a településkép védelme érdekében támasztani kíván. Ezzel öt önálló – sokszor nehezen alkalmazható – önkormányzati rendelet és a helyi építési szabályzat vonatkozó rendelkezései kerülhetnek egy településképi rendeletbe.

A megnyitót követően Kovács Beáta a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztály főosztályvezető-helyettes asszony tartott előadást a településképi arculati kézikönyvre alapozó településképi rendelet megalkotásáról.
Az előadásában kitért a településképi rendelet készítésének céljára, általános és speciális alkalmazási szabályaira, külön kitért a reklámhordozókkal kapcsolatos szabályozásokra, és a helyi védelem feladataira. Részletesen ismertette a településképi rendelet készítésének szabályait, formai és szerkezeti felépítését, főbb tartalmi követelményeit. Bemutatta a készítendő dokumentumok (TAK és a településképi rendelet) államigazgatási szervekkel és a Magyar Építész Kamarával történő egyeztetéseinek menetét, a Lechner Tudásközpont egyeztető felületét.

A digitális egyeztető felület elérhetősége: http://tak.lechnerkozpont.hu/.

Az előadást követően lehetőség nyílt konzultációs beszélgetésre is.

Az előadás anyaga, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével kapcsolatos szakmai anyagok, minták, elérhetőek az alábbi címen:
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/strategiai-ugyekert-felelos-allamtitkar/epiteszeti-es-epitesugyi-helyettes-allamtitkarsag

Továbbiakban felmerülő kérdéseket, javaslatokat, észrevételeket a [[[JcurgzpwlhPCGTPaK2TjdGVsZXB1bGVzdWd5QG1lLmdvdi5odQ==]]] e-mail címre várják.

(Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal)