A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztályának és az Emberi Erőforrások Minisztériumának Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztályának közreműködésével szakmai napot szervezett 2018. március 28-án.

Az Alapvető Jogok Biztosa vizsgálatot folytatott a gyermekek jogellenes elvitelével, illetve visszatartásával kapcsolatos eljárások tárgyában. A vizsgálat eredményeképpen elkészült AJB-1299/2018. számú jelentése többek között felhívta a megyei kormánymegbízottakat intézkedés megtételére, hogy gondoskodjon arról, hogy - az Igazságügyi Minisztérium (mint Központi Hatóság) területen jártas szakértő munkatársainak bevonásával – képzések alkalmával a gyámhatóságok munkatársai részletes ismeretekhez, aktuális információkhoz jussanak a jogellenes gyermekelvitelre vonatkozó szabályokról, a jogellenes elvitellel fenyegető helyzetek kezelése, azok jobb megelőzése érdekében.

E kötelezettségünk teljesítése érdekében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztályának és az Emberi Erőforrások Minisztériumának Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztályának közreműködésével szakmai napot szervezett 2018. március 28-án.

A gyermekek jogellenes külföldre vitelével kapcsolatos jogi szabályozás és a központi hatóság által folytatott gyakorlat vonatkozásában Ninauszné dr. Bartók Ágnes az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztály jogi szakreferense, a Nemzetközi vonatkozású gyámügyek, különös tekintettel a gyermek huzamosabb időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének kijelölésére és a kapcsolattartási ügyek kapcsán pedig Dr. Barabás Krisztina Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztályának szakreferense tartott tájékozatót.

A szakmai nap második felében az ügyészség tapasztalatait hallhattuk a gyermektartásdíj megelőlegezése kapcsán lefolytatott gyámhatósági eljárásokkal, döntésekkel összefüggésben Dr. Borsodi Károlyné dr. Nagy Erika főügyészségi csoportvezető ügyész, címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész előadásában.

(Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály)