A közigazgatási rendszer átalakításának egyik fontos állomása a közös önkormányzati hivatalok létrejötte. Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyében 153 település önkormányzata vált kötelezetté arra, hogy 2012. március 2-áig közös önkormányzati hivatalt hozzon létre.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezései értelmében, a kétezer fő lakosságszámot el nem érő települési önkormányzatok önálló polgármesteri hivatalt nem hozhatnak létre és nem működhetnek tovább. A közös önkormányzati hivatalt megalakító önkormányzatoknak egy járáson belül kell elhelyezkedniük és közigazgatási területüket legfeljebb egy település közigazgatási területe választhatja el egymástól.

E nagy horderejű döntés törvényes és szakszerű végrehajtása érdekében a kötelezett települések többsége már a jogszabály hatálybalépését megelőzően azon munkálkodott, hogy minél előbb megállapodás születhessen egy új közös önkormányzati hivatal megalakításáról. A hivatalok létrehozását a képviselő-testületek kellően alapos tervező, szakmai, jogi és pénzügyi előkészítő munkával tudták csak végrehajtani. A Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályának munkatársai igyekeztek megkönnyíteni a települések jegyzőinek munkáját és számos szakmai anyagot és körlevelet bocsátottak rendelkezésükre, valamint megállapodást, alapító és megszüntető okiratok tervezeteit véleményezték, ezzel segítették a döntés-előkészítés folyamatát.

A Főosztály munkatársai a Magyar Államkincstár megyei igazgatósága munkatársaival együtt 2012. őszén, négy helyszínen (Nyíregyháza, Kisvárda, Fehérgyarmat és Nyírbátor) kezdték meg a jegyzők és munkatársaik felkészítését az alábbi témákban: a közös önkormányzati hivatalok alakítása és az Mötv. 2013. január 1. napján hatályba lépő rendelkezései.
Ezt követően a megyében működő Jegyzői Klubok felkérésére 2013. februárjában három helyszínen (Csenger, Nagykálló, Mándok) tartottak előadást a helyi önkormányzatok 2013. évi költségvetése, a közös önkormányzati hivatalok megalakításának aktuális kérdései, a helyi önkormányzatok működésére vonatkozó jogszabályváltozások, valamint a költségvetés és alapítói okiratok kincstári szempontból történő megközelítése témájában. Szakmai segítségnyújtás keretében a jegyzők és polgármesterek megkeresésére személyes egyeztetéseken is választ adtak a hivatalok létrehozásával összefüggő kérdésekre.

Információink szerint a megyében 58 közös önkormányzati hivatal alakult meg 2013. március 2-áig és 54 településen működik tovább önálló polgármesteri hivatal. A megyében 24 olyan település önkormányzata is alakított közös hivatalt, amelyek lakosságszámukat tekintve erre nem voltak kötelezettek, azonban a jogszabályok értelmében előttük is nyitva állt a lehetőség egy új hivatali szervezet kialakítására. Azon települések esetében, amelyeknek a jogszabályi határidőn belül nem sikerült közös hivatal létrehozásában megállapodniuk a kormányhivatal vezetője 2013. április 1. napjával ki fogja jelölni a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településeket.

Összességében elmondható, hogy a hosszas és alapos szakmai előkészítő munka és a folyamatos személyes egyeztetéseknek köszönhetően megyénkben zökkenőmentes és határidőre megalakultak a közös önkormányzati hivatalok.

(SZSZBMK)