2018. április 26. napján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya szervezésében idén első alkalommal került megrendezésre a munkavédelmi és munkaügyi nyílt nap, melynek helyszíne a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.) volt.

A nyílt napot Kocsis Sándor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási hivatala Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály főosztályvezetője nyitotta meg.

Ezt követően Kocsis Sándor a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály főosztályvezetője és Dr. Szabó Erika a Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály osztályvezetője gyertyagyújtással és egy perces néma csenddel emlékeztek meg a munkabalesetben elhunyt vagy megrokkant munkavállalókról az április 28-i emléknap kapcsán, kifejezve ezzel az együttérzést az érintett családokkal, hozzátartozókkal.

A megemlékezést követően Dr. Szabó Erika osztályvezető tartott előadást „Munkavédelem a mezőgazdaságban” címmel. Tekintettel arra, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében a mezőgazdaságnak kiemelt súlya van a nyílt nap kapcsán, fontos cél volt, hogy a megjelentek minél több hasznos ismeretre tegyenek szert az ágazatot érintően, ezáltal is hozzájárulva az ágazatban bekövetkező balesetek, foglalkozási megbetegedések csökkentéséhez.

Az előadás kitért a munkavédelem helyzetére a mezőgazdaságban, valamint az elmúlt években a mezőgazdasági ágazatban történt munkavédelmi ellenőrzések tapasztalataira a bekövetkezett halálos munkabalesetekre.

Ezt követően Czabai Balázs munkavédelmi szakügyintéző tartott előadást „A mezőgazdaság jellemző munkavédelmi kockázatai” címmel.

A rendezvényen meghívott előadóként Tóth Róbert munkaegészségügyi szakember is részt vett, aki a mezőgazdasági ágazat munkaegészségügyi kockázatait taglalta „Mezőgazdasági kockázatok a paradicsomtól” címmel.

Munkaügyi területen Dr. Borbély Balázs munkaügyi szakügyintéző tartott előadást „A munkaviszonyra és az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó alapvető szabályok a mezőgazdasági ágazatban alkalmazott munkavállalók munkaügyi célvizsgálata tükrében” címmel.
Az előadás keretében ismertetésre kerültek a munkaviszony és az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony létesítésére vonatkozó hatályos szabályok, valamint a megye területén a mezőgazdasági ágazatban korábban lefolytatott célvizsgálat tapasztalatai.

Fekete Szilvia munkaügyi szakügyintéző „A munkaidőre és pihenőidőre vonatkozó jogszabályi előírások és gyakorlati alkalmazásuk a munkaügyi hatóság szemszögéből” címmel, a munkaidő-és a pihenőidőre vonatkozó jogi szabályzást taglalta részletesen, melynek során a jelen lévő hallgatóság számos gyakorlati példát láthatott a munkaidő-keretre, munkaidő - beosztásra vonatkozó szabályok alkalmazásáról.

Az előadások sorát meghívott előadóként a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól Pócsik Zoltán tűzoltó ezredes zárta, aki „Az avartüzek megelőzésére” hívta fel a figyelmet, tekintettel arra, hogy a megyében az elmúlt években jelentősen megemelkedtek az avartüzek száma, mely témája volt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon, év elején megrendezett Területi Tűzmegelőzési Bizottsági ülésnek is, melyen tagként Dr. Szabó Erika osztályvezető is részt vett.

Tekintettel arra, hogy a tűzvédelem és a munkavédelem nem áll messze egymástól, az avartüzek pedig érintik és érinthetik a mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó munkáltatókat célszerűnek tartottuk e témát a nyílt nap keretén belül is taglalni.

Az előadások során Dr. Szabó Erika felhívta a jelenlevők figyelmét az „Együttműködés a munkahelyek biztonságáért” elnevezés alatt megújult partnerségi programra, a programhoz csatlakozás lehetőségére, előnyeire.

A nyílt napon továbbá lehetőséget biztosítottunk arra, hogy a megjelent meghívottak a szakterületeket érintően kérdéseket tegyenek fel az erre kijelölt munkavédelmi és munkaügyi szakügyintézőnek, melyek tanácsadás keretében a vonatkozó jogszabályok és módszertani útmutatók alapján megválaszolásra kerültek a helyszínen.

A rendezvény célcsoportja a mezőgazdasági ágazatban érintett munkáltatókat, valamint a mezőgazdasági ágazatban érintett közfoglalkoztató települési önkormányzatokat és egyéb szervezeteket, valamint a fenti ágazatban foglalkoztató munkáltatók munkavédelmi képviselőit, és a munkavédelmi tevékenységet ellátó szakemberek voltak.

A nyílt nap fogadtatása rendkívül pozitív volt, az elhangzott témák iránt a megjelentek nagy érdeklődést tanúsítottak, az előadókhoz és a helyszínen jelenlévő szakügyintézőkhöz számos kérdést tettek fel az elhangzottakkal kapcsolatban, illetve más a szakterületeket érintő témában is.
A rendezvényen jelen voltak a helyi média és sajtó képviselői is.

(Nyíregyházi Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály)