2017. december 01-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatalának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya szervezésében idén negyedik alkalommal került megrendezésre a munkavédelmi és munkaügyi nyílt nap, melynek helyszíne a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.) volt.

A nyílt napot Dr. Polgári András a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Főigazgatója nyitotta meg. Ezt követően Dr. Galambos Ildikó a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatalának hivatalvezetője mondott köszöntőt.


Ezt követően Dr. Szabó Erika osztályvezető tartott előadást munkaügyi területen „A minimálbér és a garantált bérminimum jogosultsági feltételeiről” címmel. Az előadás keretében ismertetésre került a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet, az előadás kitért a garantált bérminimum jogosultsági feltételeinek megállapítása kapcsán felmerülő nehézségekre, problémákra, valamint ismertetésre került a bírói gyakorlat a garantált bérminimum megfizetése kapcsán.

Munkavédelmi területen Jenei Sándor munkavédelmi szakügyintéző tartott előadást „A munkáltatók által beküldött munkabaleseti jegyzőkönyvek kitöltési tapasztalatai” címmel. Az előadás első részében tájékoztattuk a megjelenteket az idei évben lezajló saját kezdeményezésű célvizsgálat tapasztalatairól, melynek alapját a munkáltatók által beküldött  munkabaleseti jegyzőkönyvek képezték, hatóságunk e jegyzőkönyvekből szúrópróbaszerű kiválasztás alapján folytatott le munkavédelmi ellenőrzést, a balesetet bejelentő munkáltatóknál. Ezt követően gyakorlati példákkal illusztrálva bemutatásra került a munkabaleseti jegyzőkönyvek kitöltése során leggyakrabban előforduló hibák, hiányosságok.

Dr. Mádi Sarolta munkaügyi szakügyintéző tartott előadást „A munkabalesetek, üzemi balesetek és foglalkozási megbetegedések lehetséges jogi következményei” címmel. A megjelentek az előadás során tájékoztatást kaptak arra vonatkozóan, hogy ha egy munkáltatónál munkabaleset következik be annak milyen lehetséges következményei lehetnek, mint munkavédelmi bírság, a társadalombiztosítási szerv regressz igénye, a munkáltató kártérítési felelőssége és büntetőjogi felelőssége.

A rendezvényen meghívott előadóként Tóth Róbert munkaegészségügyi szakember is részt vesz, aki „A Kockázatok érzékelése” címmel tartott előadást. Mivel a kockázatértékelés során elengedhetetlen és elsődleges feladat a munkavállalókat érő kockázatok azonosítása, amelyhez pedig szükséges, hogy ezeket a kockázatokat érzékeljük, az előadás keretében az érzékelési módok ismertetésére került sor.

A nyílt napon lehetőséget biztosítottunk továbbá arra, hogy a megjelent meghívottak a szakterületeket érintően kérdéseket tegyenek fel az erre kijelölt munkavédelmi és munkaügyi szakügyintézőnek, melyek tanácsadás keretében a vonatkozó jogszabályok és módszertani útmutatók alapján megválaszolásra kerültek.

A rendezvényen Dr. Szabó Erika osztályvezető beszámolt a Nemzetgazdasági Minisztérium által hirdetett „Együttműködés a munkahelyek biztonságáért” című partnerségi programhoz való csatlakozás lehetőségéről, a program tartalmáról.

A nyílt napot Kocsi Sándor főosztályvezető zárta, beszédében hangsúlyozta e rendezvények fontosságát, célját, a munkáltatói és a hatósági oldal együttműködésének jelentőségét.

A nyílt nap fogadtatása rendkívül pozitív volt, az elhangzott témák iránt a megjelentek nagy érdeklődést tanúsítottak, az előadókhoz és a helyszínen jelenlévő szakügyintézőkhöz számos kérdést tettek fel az elhangzottakkal kapcsolatban illetve más a szakterületeket érintő témában is.

(Nyíregyházi Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály)