A Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztályának EU-OSHA Nemzeti Fókuszpontja és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal közös szervezésében konferenciát rendeztek 2019. szeptember 16-án, amelynek keretében megalakult a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei munkahelyek biztonságáért dolgozó munkacsoport.

Első ülését 2019. október 7-én, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Váci Mihály termében tartotta a munkacsoport, amelynek fontos célkitűzése a megyei munkahelyek biztonságának javítása, valamint a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek számának csökkentése. Kiemelt feladatának tekinti továbbá a munkáltatói, munkavállalói jogtudatosság fejlesztésén keresztül a foglalkoztatás kifehérítését, a munkahelyek jogbiztonságának elősegítését.

A munkahelyek biztonsága, több egymással kapcsolatban álló terület vizsgálatát teszi szükségessé, ezért rendkívül fontos, hogy valamennyi a témában érintett résztvevő bekapcsolódjon a munkacsoport tevékenységébe, javaslataival, észrevételeivel segítse az elérni kívánt cél megvalósítását.

Az ülésen részt vettek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Agrárkamara, valamint a Michelin Hungária Kft., a Start Nonprofit Kft, illetve az Országos Munkavédelmi Bizottság munkáltatói oldalának képviselői is.

A civil szervezetek részéről a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. és a Munkabiztonsági Foglalkozás-egészségügyi Tűzvédelmi Környezetvédelmi Egyesület is tiszteletét tette az ülésen.

Október 7-én a résztvevők meghatározták a feladatok témaköreit, a munkacsoport működési kereteit, valamint megállapodtak egy intézkedési, cselekvési terv elkészítéséről is.

A munkacsoport tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a Magyarország Kormánya által az 1581/2016 (X.25) számú kormányhatározatban elfogadott Munkavédelem Nemzeti Politikájában megfogalmazott célkitűzésekre.

 

 

(Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal)