A 341/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet szerint Étkezési Erzsébet-utalványra egy alkalommal azok a személyek jogosultak, akik részére 2017 novemberében vagy 2017 decemberében az alábbi ellátások valamelyike folyósításra kerül:

 • öregségi nyugdíj,
 • özvegyi nyugdíj,
 • szülői nyugdíj,
 • árvaellátás,
 • baleseti hozzátartozói nyugellátás,
 • mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadék,
 • mezőgazdasági tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadéka,
 • korhatár előtti ellátás,
 • szolgálati járandóság,
 • átmeneti bányászjáradék,
 • táncművészeti életjáradék,
 • rokkantsági ellátás,
 • rehabilitációs ellátás,
 • baleseti járadék,
 • rokkantsági járadék,
 • bányászok egészségkárosodási járadéka,
 • fogyatékossági támogatás,
 • vakok személyi járadéka,
 • Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátás,
 • polgármesterek közszolgálati járadéka,
 • a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatás,
 • a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatás,
 • honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatása,
 • egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó ellátások, melyek kormányrendelet alapján a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62.§-ában foglaltak szerint emelendőek,
 • nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék.

Az egyszeri juttatás személyenként jár, és csak egyszeresen, abban az esetben is, ha a jogosult több, a fentiekben felsorolt ellátásban részesül.

Amennyiben az ellátás folyósítása kérelemre, vagy meghatározott összegű jövedelem elérése, illetve meghatározott jogviszony létesítése miatt szünetel, és emiatt az érintett személy részére a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság sem november, sem december hónapban nem folyósít ellátást, ezért az Erzsébet-utalványra való jogosultság nem áll fenn.

Az Erzsébet utalvány kézbesítése:

Az Erzsébet-utalványt tartalmazó postai küldemények kézbesítését a Magyar Posta Zrt. végzi a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál rendelkezésre álló címre.

Amennyiben az ügyfél erről a címről már elköltözött, de címváltozását a hivatalnak nem, vagy elkésve jelentette be, az Erzsébet-utalvány tartalmú küldemények új címre történő kézbesítését leggyorsabban a Magyar Posta Zrt. utánküldési szolgáltatásának igénybevételével kérheti.

Az utánküldés a megrendelés leadási napjától számított második munkanaptól biztosítható.

Ha az átvétel a nyilvántartott címen sikertelen, a posta 10 munkanapig a címzett rendelkezésére tartja a küldeményt. Ha ez idő alatt sem jelentkezett átvevő, a küldemény a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz kerül visszaküldésre.

Az ügyfél ettől a hivataltól kérheti az Erzsébet-utalványt tartalmazó postai küldemény újbóli kiküldését, legkésőbb 2018. február 28-ig. A hivatal levélcíme: Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, 1820 Budapest.

A címzett az Erzsébet-utalvány tartalmú postai küldemény átvételére más személy részére meghatalmazást adhat. A meghatalmazás szólhat kizárólag az Erzsébet-utalvány tartalmú postai küldemény átvételére, de általános jellegű is lehet valamennyi postai küldemény átvételére.

Az Erzsébet-utalvánnyal kapcsolatos kérdésekben általános felvilágosítást az alábbi elérhetőségeken kaphat:

 • kormányzati ügyfélvonal: 1818
 • kormányzati ügyfélvonal külföldről: +36 (1) 550-1858
 • Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság: 06-80-204-884

Ezek közül elsősorban a kormányzati ügyfélvonalon történő érdeklődést javasoljuk, tekintettel arra, hogy az 0-24 órában elérhető.

A nyugdíjfolyósító szerv zöld számán munkaidőben tudnak felvilágosítást nyújtani.

Amennyiben 2018. január 31-ig az ellátott nem kapja kézhez az Erzsébet-utalványt tartalmazó postai küldeményt és postai értesítést sem talál a lakcímén arról, hogy hol veheti át az utalványt, valamint postai utánküldési szolgáltatást sem kért, az alábbi elérhetőségeken érdeklődhet:

 • Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság: 06-80-204-884
 • Magyar Posta Zrt.: (1) 767-8282, e-mail: [[[NjXidl5ZcZmTdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QHBvc3RhLmh1]]]

A kiküldött utalványra vonatkozó érdeklődés esetén a nyugdíjfolyósító szerv tájékoztatást ad a küldemény azonosítószámáról (ragszám), mely alapján a kézbesítő posta tud információt nyújtani a küldemény sorsát illetően.

Az Étkezési Erzsébet-utalvány első ütemben azon jogosultak számára kerül kiküldésre, akiknek a nyugdíjfolyósító szerv 2017 novemberében a fentiekben felsorolt ellátások valamelyikét folyósította. A belföldi jogosultak részére a Magyar Posta Zrt. ütemezi a kézbesítést, várhatóan 2017. december 20-ig ügyfeleink kézhez kapják az utalványokat.

Azon jogosultak, akik 2017 novemberében még nem, decemberben azonban már részesültek ellátásban, az Erzsébet-utalványt egy következő ütemben – 2018 januárjában – fogják megkapni.

Az Erzsébet-utalvány értéke jogosult személyenként 10.000 Ft, mely 4 darab 2.000 Ft-os és 2 darab 1.000 Ft-os címletű utalványként, egy borítékban kerül postázásra.

A borítékban található utalványszelvényt középen, a perforáció mentén (a középen található kis olló jelzésnél) szét kell választani, így négy darab 2.000 Ft-os és két darab 1.000 Ft-os – összesen a vonatkozó Kormányrendeletben meghatározott 10.000 Ft értékű – utalványhoz jut a címzett.

Az Étkezési Erzsébet-utalvány élelmiszer és melegkonyhás vendéglátóhelyeken étkezési szolgáltatás vásárlására használható fel, kizárólag Magyarország területén, legkésőbb 2018. december 31-ig.

Országosan mintegy 60.000 elfogadóhelyen lehet fizetni az utalvánnyal, például élelmiszerüzletekben, áruházakban, de akár éttermekben is. Felhasználás előtt feltétlenül tájékozódjon az adott üzletben, hogy elfogadják-e az utalványt!

Felhasználáskor az utalványok értékéből készpénzben nem lehet visszaadni.

Ha az utalványra jogosult személy a kézbesítés időpontját megelőzően elhalálozott, az Erzsébet-utalványt sem hozzátartozója, sem örököse nem veheti át, ugyanis az egyszeri juttatás az arra jogosultat illeti meg. Az Erzsébet-utalvány nem képezi hagyaték tárgyát.

Ha az Erzsébet-utalvány sérült:

Fáradjon be bármelyik postára, ahol gondoskodnak a sérült utalványok jegyzőkönyvezéséről és a cserefolyamat elindításáról.

Az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. a jegyzőkönyv és a sérült utalványok együttes beérkezése esetén intézkedik az utalvány(ok) cseréjéről.

A jogosult a jegyzőkönyvnek az utalványforgalmazóhoz történő beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kapja kézhez a cserélt utalványokat.

(Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztály)