Nyíregyháza,2017. június 29.
A Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal és a Magyar Közigazgatási Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tagozata közös szervezésében tartottak megyei ünnepséget a Megyeháza Bessenyei Nagytermében, ahol ez évben már a tizenötödik alkalommal adták át a „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közigazgatásáért Díj”-akat.

A Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából megrendezett 2017. évi megyei ünnepségen dr. Éliás Tünde, a Magyar Közigazgatási Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tagozata elnöke köszöntötte a meghívottakat, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatásában dolgozókat és a Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából az ország valamennyi közszolgáját. Megnyitójában kiemelte: Magyary Zoltán a Magyar Közigazgatás című művében találóan fogalmazta meg, hogy mit is jelent a közszolgálat. „A közszolgálat a köznek, azaz mindenkinek válogatás nélkül, való szolgálatot jelent. Egyúttal állandó és szabályos szolgálat, amely az emberek életének rendes berendezésévé válik, amelyre számíthatnak.”


Meghívóink mottójaként évek óta olvashatjuk Magyary Zoltán közigazgatási jogtudós gondolatait: „Minden szervezeti és eljárási reform értéke attól függ, hogy mennyit érnek a tisztviselők.”


A Magyar Közigazgatási Kar Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tagozata 2002-ben döntött arról, hogy a köztisztviselők elismerésére „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közigazgatásáért Díj”-at alapít. A díjban olyan személy részesíthető, aki a közigazgatásban vagy a közigazgatás továbbfejlesztése, működése, elismertsége érdekében példamutató közszolgálati munkát, vagy elismerésre méltó tudományos, oktatói, tájékoztatási tevékenységet végzett.


A már hagyománnyá váló díj átadására minden évben a Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából szervezett megyei ünnepség keretében kerül sor, ez évben már a 15-ödik alkalommal, és nagy örömünkre mindig nagy várakozás előzi meg.

Az egyik német filozófus szerint: „A művészet nem az, hogy meg tudunk-e rendezni egy ünnepet, hanem, hogy találunk-e olyanokat, akik örülnek neki.” Mi találtunk! Többet is! Sajnos, az Adományozási Szabályzat értelmében évente maximum csak 10 fő részesülhet a díjban, a javasolt személyek száma azonban ezt a mértéket minden évben lényegesen meghaladta, így most is nehéz volt a döntés.


Magyary Zoltán műveinek legfontosabb üzenete, hogy a közigazgatás egységes, nem lehet külön kezelni az önkormányzati és az államigazgatási szektort, az irányítás egyes szintjeit, mint ahogy a személyzetet és a szervezetet sem.

Mi is ezt valljuk, így díjazottaink között köztisztviselők és állami tisztviselők is vannak. Gratulálunk a díjazottaknak! Végezetül szeretném megköszönni minden közszolgálatban dolgozó kollégám fáradságos, áldozatkész, sok türelmet és szaktudást igénylő munkáját. Mindenkinek jó egészséget, erőt, kitartást, jó munkát és mindezekhez nyugodt családi hátteret kívánok!


A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal képviseletében a kormánymegbízottként is eljáró dr. Polgári András Főigazgató Úr ünnepi beszédében köszöntötte a megjelenteket és valamennyi közszolgát a Közszolgálati Tisztviselők Napjának megyei ünnepségén.


„A közigazgatás eredményessége sok tekintetben a közhivatalnokok személyében rejlő okoktól függ.” Ez a gondolat, eszme, elv vezette a kormányzatot a Magyary Zoltán nevét viselő közigazgatási-fejlesztési terv megalkotása közben. A Jó Állam koncepcióját tartalmazó közigazgatási-fejlesztési terv alapján elindult gyökeres változásoknak köszönhetően az elmúlt években teljesen átalakult és szervezetében egyszerűsödött az államigazgatás, valamint az önkormányzati igazgatás is.


Az előttünk álló feladat nem kevesebb, mint működtetni az újjászervezett közigazgatást, sokkal szélesebb körben folytatni a munkát, és az ügyfélbarát szemléletet továbberősíteni, szélesíteni a megye teljes közigazgatási területére akár a kormányhivatalban, akár a települési önkormányzatokban.


A jól működő közigazgatás elképzelhetetlen Önök nélkül. Önök azok, akiknek a munkája alapján az állampolgárok megítélik a közigazgatás minőségét. Önök azok, akik élettel töltik meg a hivatalok sokszor szürke épületeit. Önök azok, akik a frontvonalban állnak és így nap mint nap kapcsolatban vannak az ügyfelekkel.


Kicsit haza beszélve, főigazgatóként az elmúlt majdnem félévre visszatekintve elmondhatom, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal munkatársai megfelelnek az elvárásoknak és tapasztalatom szerint ugyanez elmondható a megye majd minden településére.


Ezúton szeretnék köszönetet mondani valamennyi munkatársamnak, a megye valamennyi közszolgálati tisztviselőjének, állami tisztviselőjének, önkormányzati dolgozójának áldozatos munkájáért és kívánok sok erőt és egészséget további szolgálatukhoz. Kérem, hogy az önök szeme előtt is dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár Úr gondolata lebegjen: „A köz szolgálata az egyik legnehezebb feladat, de a legnemesebb is.”


Ezt a nemes feladatot végezte kimagasló szakértelemmel, hozzáértéssel és ügyfélközpontú szemlélettel az idei év Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közigazgatásáért Díjának valamennyi kitüntetettje, a kormányhivatal 3 állami tisztviselője, valamint a települési önkormányzatok 7 dolgozója. Valamennyi kitüntetettnek szívből gratulálok!


A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat képviseletében Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke köszöntőjében kihangsúlyozta: Köszönet és elismerés Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közszolgálati tisztviselőinek, akik az önkormányzatoknál, a kormányhivatalokban és az állami intézményekben nap, mint nap azon dolgoznak, hogy napjaink gördülékeny és a lehető legkevesebb gonddal-bajjal teljenek.


Az életben a legnagyobb feladatot és elismerést a szolgálat jelenti. Szolgálat, amellyel az emberek felé, az emberek ügye felé fordulunk. Ettől nemesebb és nehezebb feladat nem adatik az ember életében. Ezúton szeretném megköszönni a díjazottakon keresztül is minden közszolgálati dolgozónak alázatos szolgálatát, amellyel hozzájárulnak Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felemelkedéséhez.


A Magyar Közigazgatási Kar Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tagozata által alapított „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közigazgatásáért Díj” elismerő okleveleket az alapító képviseletében dr. Éliás Tünde Elnök Asszony és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal vezetője, dr. Polgári András Főigazgató Úr adta át, a díjazottakat a munkáltatók is köszöntötték.

Az ünnepségen Dani Attila tárogatóművész és a Gemzsei Kispacsirták énekegyüttes színvonalas műsorával kedveskedtek a vendégeknek.


A Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye közigazgatásában kifejtett több éves eredményes tevékenységéért a Magyar Közigazgatási Kar Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tagozata által alapított „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közigazgatásáért Díj” elismerésben részesültek 2017. évben: 

Dávida Lászlóné vezető-főtanácsos (Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal), dr. Hostyisószky István jegyző (Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal), Hopka Ildikó jegyző (Nyírmihálydi Polgármesteri Hivatal), Krivos Csilla fogyasztóvédelmi szakügyintéző (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály), Lipták József jegyző (Nyírmeggyesi Polgármesteri Hivatal) Nagy Zoltánné hatósági ügyintéző, vezető-főtanácsos (Nyírbátori Polgármesteri Hivatal), Siroki Valéria környezetvédelmi engedélyezési szakügyintéző (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály), Sivadó Miklósné pénzügyi főmunkatárs (Encsencsi Közös Önkormányzati Hivatal), Szabó Imréné adóügyi főelőadó (Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal), Szentmihályi Zoltán földhivatali osztályvezető (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatal Földhivatali Osztály).


Gratulálunk a díjazottaknak és munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánunk!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal)