A Pénzügyminisztérium 2019-ben is meghirdette a nyári diákmunka programot, amelynek keretében 16-25 év közötti diákok foglalkoztatásához kaphatnak támogatást az önkormányzatok és az önkormányzati fenntartású intézmények mellett a mezőgazdasági, valamint a turizmus és vendéglátás területén működő vállalkozások is. A fiatalok körében igen népszerű nyári diákmunka ezt a folyamatot is támogatja.

Idén a megyében több mint 4000 tanuló vehet részt a programban. Azok a nappali tagozatos diákok jelentkezhetnek nyári munkára, akik a tényleges foglalkoztatásukkor már betöltötték a 16. életévüket és legkésőbb a program befejezésekor még nem múltak el 25 évesek. A programhoz csatlakozáshoz a diákoknak a lakó-, vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán kell személyesen regisztráltatniuk magukat. Ehhez magukkal kell vinniük személyes okmányaikat, adókártyájukat és érvényes diákigazolványukat. Amennyiben az iskolai tanulmányok befejezése miatt a diákigazolványt bevonták, abban az esetben a kiadott iskolalátogatási igazolást kell bemutatni.

Megyeszerte a fiatalok strandokon, illetve szociális intézményekben is részt vehetnek ételkiszállításban, segítséget nyújthatnak házigondozottak részére, idősek segítésében vehetnek részt, illetve adminisztrációs feladatokba is besegíthetnek. A megyeszékhelyen az önkormányzatnál és egyéb intézményeinél leginkább adminisztratív munkát végezhetnek, például múzeumban, könyvtárban, művelődési központban, illetve óvodákban. 

Az önkormányzatok és vállalkozások 2019. június 1. napjától nyújthatják be a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainál munkaerő-igényüket, amennyiben diákokat szeretnének foglalkoztatni nyáron.

Önkormányzati diákmunka

A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó személyek munkaviszonyban történő foglalkoztatása esetén a munkabér és a ténylegesen megfizetésre kerülő szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100%-át megtérítik. A program keretében legfeljebb 2 hónap időtartamú, maximum napi 6 órás foglalkoztatás támogatható. A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 146.250,-Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 111.750,-Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe, amely összegen felül térítik meg a szociális hozzájárulási adót. A napi 6 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken.

Diákmunka a mezőgazdaság, turizmus és vendéglátás területén

A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó személyek munkaviszonyban történő alkalmazása esetében legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatás támogatható, szakképzettséget igénylő munkakör esetében 195.000.-Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 149.000.-Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe, amely összegen felül térítik meg a szociális hozzájárulási adót. A munkabér és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó együttes összegének 75%-át térítik meg, legfeljebb 2 hónap időtartamra. A fennmaradó bérköltséget és járulékait a foglalkoztatónak kell viselnie.

A program 2019. június 1-től 2019. augusztus 31-ig tart, a diákok foglalkoztatása július 1. és augusztus 31. közötti időtartamban lehetséges.

(Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal)