2018. január 1. napjától a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás) kibővültek a „kivételes rokkantsági ellátás” lehetőségével.

Az új típusú ellátásra az alábbi szabályok vonatkoznak.

Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén kivételes rokkantsági ellátás állapítható meg annak a megváltozott munkaképességű személynek:

  • akinek egészségi állapota 50 százalékos vagy kisebb mértékű,
  • akinek a biztosítási idő hiánya miatt elutasító döntés véglegessé vált és e döntésben foglaltak szerint rendelkezik a szükséges biztosítási idő legalább felével, azaz a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 548 nap, 10 éven belül legalább 1278 nap, 15 éven belül legalább 1825 nap biztosítási idővel.


Az elbíráláshoz szükséges dokumentumok:

  • az ügyfél által aláírt adatlapon benyújtott kérelme,
  • egyéb méltánylást érdemlő körülmények, igazolások (a havi költségeket igazoló csekkek, számlakivonatok, egyéb igazoló dokumentumok stb.).


A kivételes rokkantsági ellátás iránti igényt évente egyszer lehet benyújtani.
Az ellátás a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de legkorábban a kérelem benyújtásának napjától kell megállapítani.

A kérelmező a kérelmét a kormányhivatal honlapján közzétett adatlapon a szükséges igazolásokkal együtt személyesen (4400, Nyíregyháza, Bessenyei tér 2.), postai úton, kormányablakban vagy hivatali kapun keresztül nyújthatja be.

(Nyíregyházi Járási Hivatal)