2018. október 17-én a Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály a gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetés helyzetét elemző egyeztető értekezletet tartott.

2018. október 17-én a Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály gyermekvédelmi feladatkörében eljárva a gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetés helyzetét elemző és a bűnmegelőzési tevékenységet értékelő jelentésének ismertetése, valamint a bűnmegelőzés érdekében elvégzendő feladatok megvitatása céljából egyeztető értekezletet tartott a Kormányhivatal Nyíregyháza, Hősök tere 9. szám alatti épületének tárgyalótermében. Meghívásunkra az értekezleten részt vettek a megyében működő gyermekvédelmi intézmények és szolgáltatók képviselői, a gyermekjogi képviselők, a rendőrség képviselője, az első fokú gyámhatóságként eljáró járási hivatalok osztályvezetői. Az értekezleten az alábbi témákban hangzott el előadás:

1.  „Szemelvények a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lévő gyermek- és fiatalkorú  bűnelkövetés helyzetéről készült jelentésből.”
Dr. Mozga Róbert főosztályvezető
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

2. „A gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetés helyzete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2017. évben rendőrségi szempontból, különös tekintettel a gyermekvédelmi intézményekből való engedély nélküli eltávozásokra.”
Dr. Kovács Attila osztályvezető, rendőr alezredes
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

3.  „A befogadó gyermekotthonokból való engedély nélküli távozás motivációja, okai, a távozók célállomásai.”
Bessenyei Gyula intézményvezető
Sszabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Gyermekvédelmi Központ befogadó és gyermekotthona

4.  Nevelésbe vett gyermekek gondozási helyének megváltoztatása kapcsán felmerülő problémák (vitaindító)
Dr. Hozdik László főosztályvezető-helyettes

Az előadások után a résztvevők között élénk diskurzus alakult ki elsősorban a gondozási hely módosítása illetőleg a nevelt gyermekek gondozási helyről engedély nélkül történő eltávozása kapcsán.

(Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály)