Bűnmegelőzési értekezlet megtartására került sor 2017. december 7-én a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek részére.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya a korábbi évekhez hasonlóan – jogszabályi kötelezettségének eleget téve – az idén is megtartotta (2017. december 7.) a gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetés helyzetét értékelő és a bűnmegelőzés érdekében elvégzendő feladatok megvitatása céljából tartandó egyeztető értekezletet. Az értekezlet résztvevői többek között a család és gyermekjóléti központok, az ügyészség, rendőrség, gyermekvédelmi intézmények képviselői voltak.

Az egyezető értekezleten három előadás hangzott el: „ 20 éves a gyermekvédelmi törvény” címmel  dr. Hozdik László főosztályvezető-helyettes, „A gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetés helyzete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2016. évben rendőrségi szempontból” címmel dr. Kovács Attila osztályvezető, rendőr alezredes a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályvezetője valamint „A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításával kapcsolatos ellenőrzési tapasztalatok különös tekintettel a jelzőrendszer működésére” címmel pedig dr. Henzsel Nóra gyermekvédelmi szakügyintéző tartott tájékoztatót. Az értekezletet kerekasztal beszélgetés zárta, melyben megtárgyalásra kerültek a jelenlegi gyermekvédelemmel, fiatalkorú bűnelkövetéssel kapcsolatos nehézségek, illetve hasznos észrevételek, javaslatok fogalmazódtak meg a jövőre vonatkozó célok és feladatok meghatározása vonatkozásában.

(Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály)