Csütörtök délután Román István Kormánymegbízott köszöntőjével vette kezdetét a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Államigazgatási Kollégium soros ülése. A kormánymegbízott köszönetét fejezte ki, amiért a sok elfoglaltságuk ellenére 42 fő megjelent az értekezleten. Habár külön-külön már szinte mindenkivel találkozott, ez az első alkalom, hogy így mindnyájan együtt vannak.

Az ülés napirendjének elfogadtatása után Román István terjesztette elő az első napirend pontot az Államigazgatási Kollégium ügyrendjének módosításáról. Ezután a munkaprogramot fogadták el, majd a napirendi pontok megtárgyalása következett. A témákat minden résztvevő korábban megkapta írásban, de az előadók szóban kiegészíthették azokat. Elsőként Grábics Ágnes, a Központi Statisztikai Hivatal szakmai főtanácsadója tartott kiegészítő előadást a 2016. évi Mikrocenzus – azaz a népesség személyi, családi és lakásviszonyai fejlesztésének eredményei címmel.

Dr. Gégény Zoltán főosztályvezető, a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályról egészítette ki az előzőleg írásban kiküldött anyagot. Napirendének tárgya: „Tájékoztató a 2018. január 1. nappal életbe lépő, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvényről”. Elmondta, hogy folyamatban van a mintegy 1100 oldalas joganyag összeállítása, melyek a speciális eljárási szabályokat fogják tartalmazni. Fontos elkészíteni január 1-ig az iratmintákat, mert az új törvény életbe lépésekor már mindennek gördülékenyen kell mennie.

Kuk János tű. ezredes, hatósági szolgálatvezető a szabadtéri tüzek megelőzőséről, a tüzelőberendezések helyes használatáról, a gázkészülékek rendszeres ellenőrzéséről, és a kémények ellenőrzésének lehetőségeiről tájékoztatta a hallgatóságot.

Bodnár Gáspár, a Felső-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság Igazgatója a megye ár- és belvízi helyzetéről, az ár- és belvízi fejlesztésekről adott tájékoztatást. Beszélt az új belvíztárolóról, az árvízvédelmi töltések építésének állapotáról, valamint arról, hogy a közfoglalkoztatottak segítségével könnyebben megy a karbantartás a vízelvezetésben.

Dr. Galambos Ildikó arról számolt be, hogy 2017-ben a szervezeti változások sikeresen megvalósultak, 2018 fő feladata pedig a kettős hatáskörökkel kapcsolatos eljárásrendek kialakítása lesz.

Márton Ferenc Főosztályvezető, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Kormányablak Főosztály részéről tájékoztatót adott a Kormányablakok ügykörbővülésével kapcsolatos tapasztalatairól.

Végül ismét dr. Gégény Zoltán főosztályvezető, a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályról szólalt fel a Tájékoztató a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokhoz kapcsolódó hatósági eljárásokról témában.

(Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal)