A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 4/B. § szerint a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. közreműködik a koragyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztés keretében történő rendszerszintű fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátásának koordinálásában.

A 2017. februárjában indult négyéves futamidejű EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 „A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése” projekt célja a kora gyermekkori intervenció intézményrendszerének korszerűsítése, a gyermekek és családjaik hatékonyabb, magasabb színvonalú ellátásához való hozzájutásának biztosítása, a közös gyermekút kialakítása.
A kiemelt projekt keretében megkezdődött a kora gyermekkori intervenciós ellátásban résztvevő szakemberek, valamint az érintett gyermekek szülei számára történő képzések fejlesztése és szervezése.

A képzések a köznevelés, a szociális ágazat, a pedagógus akkreditáció rendszerében, valamint az egészségügyi rendszerben is akkreditálásra kerülnek, várhatóan 2018 őszén indulnak el és 2020 végéig folyamatosan zajlanak országszerte. A képzésen való részvétel a projekt megvalósítási ideje alatt térítésmentes mind az állami, mind a nem állami fenntartású intézmények munkatársai részére.

A képzéseket az iskoláskor előtti korosztállyal (a születéstől az iskolába lépésig tartó időszakban) és családjaikkal foglalkozó szakembereknek ajánlja a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., kiemelten:

  • a kisgyermeknevelők és óvodapedagógusok,
  • a szociális munkások, gyermekvédelmi-, gyermekjóléti szakemberek,
  • a védőnők, házi gyermekorvosok, háziorvosok, szakellátó szakorvosok,
  • konduktorok, gyógytornászok, gyógypedagógusok, pszichológusok,
  • valamint diplomával (BA/MA végzettséggel) nem rendelkező, az érintett korosztállyal dolgozó szakemberek (Óvodai dajkák, gondozók, gyógypedagógiai asszisztensek)

számára.

A képzések lebonyolításának előkészítése érdekében készített részletes képzési tájékoztató és igényfelmérő kérdőív az alábbi linken elérhető: http://kerdoiv.gyermekut.hu/

(Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály)