2017. január 1-jétől a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megyei kirendeltségei integrálódtak a megyei Kormányhivatal szervezetébe Agrár és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály elnevezéssel. A szervezeti változások ellenére a szakmai feladatok nem változtak. A kifizetéseket azonban a Magyar Államkincstár végzi. A kifizetések előrehaladásáról és a 2017. évi egységes kérelmek beadásáról tartott 2017. június 30-án sajtótájékoztatót Nyíregyházán dr. Polgári András, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal főigazgatója.

 

A 2016. évi egységes kérelem kifizetésének előrehaladása


A Magyar Államkincstár (Kincstár) a 2016. évi egységes kérelmekben igényelt támogatásokra 2017-ben eddig 151,45 milliárd forintot utalványozott, így a 2016. évi előleg- és részfizetésekkel együtt 2017. június 27. napján 411,4 milliárd forint kifizetésénél tartunk az egységes kérelemhez kapcsolódó támogatások esetén. A 2015. évi egységes kérelem vonatkozásában 2015. október 16 – 2016. június 27. között ez az érték 372,8 milliárd forint volt. Tehát ugyanabban az időszakban 38,6 milliárd forinttal több kifizetés történt.


A 2017. évben összesen (az EK idei évre eső kifizetései mellett az összes EMGA, EMVA, nemzeti jogcímet idevéve) 197,21 milliárd forint kifizetése történt meg 2017. június 27-ig.


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében mintegy 30,8 milliárd forint került kifizetésre az egységes kérelmen belüli jogcímekben 2017. június 27. napjáig.


Korábban, a kifizető ügynökségi feladatokat ellátó szervezet az éves munka tervezése során a jogszabályban meghatározott június végi végfizetési határidőhöz igazította az ügyintézés lezáráshoz kapcsolódó tevékenységek befejezését. A május végén június közepére előrehozott határidő tartása érdekében átszervezésre kerültek az ügyintézésre, a kifizetések indítására vonatkozó tevékenységek. A Magyar Államkincstár és a kormányhivatalok jellemzően jelentős túlmunkával mindent megtettek a kérelmek ügyintézésének lezárását és a kifizetéseket illetően a módosított határidő betartása érdekében.


A főbb jogcímeket illetően (SAPS és zöldítés) a kérelmek ügyintézésének lezárása, illetve a végfizetések meghatározása, generálása országosan 2017. június közepére 98% feletti, június 27-re 99%-os volt a benyújtott kérelmek teljes volumenéhez viszonyítva. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében ezek a számok az országos átlagtól magasabbak voltak.


Az adatokból látható, hogy a kifizetések az egységes kérelem tekintetében a főbb területalapú jogcímeket illetően június közepére gyakorlatilag teljesültek, ez megközelítőleg 99%-os kifizetési arányt jelent.


A 2016. évi egységes kérelemről elmondható, hogy 36 jogcímen lehetett kérelmet benyújtani ennek keretében, minden jogcím vonatkozásában az ügyintézés és a kifizetések a hazai és az uniós előírásoknak megfelelően határidőben megtörténnek, illetve számos esetben, így a két legnagyobb területalapú jogcím (SAPS és zöldítés) esetében két héttel a jogszabályban előírt végső határidő előtt megtörténtek.


Azok a kérelmek, amelyek még nem kerültek lezárásra, jellemzően birtokvitával, hagyatéki eljárással, bírósági eljárással vagy egyéb, az ellenőrzések által még tisztázandó kérdéssel érintettek.


A 2017. évi egységes kérelmek beadása


2017. április 7-én megnyílt az egységes kérelem benyújtó felülete. A 2017. évi egységes kérelem keretében a korábbi 36 jogcím helyett immár 41 jogcímre, intézkedésre lehet kérelmet benyújtani, vagy adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. A szankciómentes benyújtás 2017. május 15-én lezárult.

Benyújtott kérelmek száma

2017. május 15-ig 172 401 kérelmet nyújtottak be az igénylők a szankciómentes időszakban, 2017. június 9-ével bezárólag összesen 176 323 kérelem került benyújtásra. A szankciós időszakban beérkezett kérelmek száma megközelítette a négyezret (3 922).

A kérelmekkel érintett terület nagysága

Az ügyfelek 2017. júniusi 9-ig – a korábbi évekhez hasonlóan – megközelítőleg 5 millió hektárra nyújtottak be igénylést (4 988 612 ha).

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében 2017. évben összesen 21 866 egységes kérelem került benyújtásra, 308 970 hektár nagyságú területre szankciómentes időszakban. A szankciós időszakban benyújtott kérelmek száma 497 db amely 2 070 ha területet érint. Így az összes kérelem szám 22 363 db, amely 311 040 ha területet jelent.

(Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal)