Az iskolakezdésre való tekintettel a szociális ellátások (ápolási díj, időskorúak járadéka, megelőlegezett gyermektartásdíj, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás) kiutalása a megszokott eljárásrendtől eltérően öt nappal korábban, 2018. augusztus 27-én történik.

.

(Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály)