a képzéseket elindító, a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet (a továbbiakban: MüM rendelet) 3.§-a szerinti felnőttképzés

Ajánlattételi felhívás 2019.

1. számú melléklet: A felhívás tárgyát képező képzési irányok

2. számú melléklet: Intézményi ajánlattételi adatlap

3. számú melléklet: Képzési ajánlattételi adatlap

4. számú melléklet: Együttműködési megállapodás

5. számú melléklet: Bírálati szempontrendszer

(Foglalkoztatási Főosztály)