Dr. Petró László lelkipásztort a szombat délelőtti istentisztelet keretében iktatták be a kaposvári református templomban.

Az alkalomra a megyében szolgáló lelkészek mellett a társegyházak, valamint a politika és a közélet számos képviselője is meghívást kapott.

Dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízott az ünnepségen kiemelte a keresztényi élet fontosságát, megemlékezett az elhunyt elődről, Bellai Zoltánról is, aki több évtizedes, áldozatos munkájával örökre beírta magát a kaposvári református egyházközösség történetébe. Benne egy kiváló embert ismerhettünk meg, akinek távozása jelentős űrt hagyott maga után – fogalmazott.

Az idő azonban nem áll meg, a gyülekezetnek lelkipásztorra van szüksége, a városnak, a megyének pedig egy kiváló közéleti személyiségre – mondta Dr. Neszményi Zsolt. Bellai nagytiszteletű tevékenységének másolása szinte lehetetlen lenne, de nem is ez a cél. Időnként szükség van egy új színre, egy új szemléletre. Erre meg is van minden lehetőség, egyrészt a református egyházban, mert mindig az jellemezte, hogy képes megújulni. Másrészt pedig az új szolgálattevőben, nagytiszteletű dr. Petró Lászlóban, akire bizakodva tekint a Gyülekezet – tette hozzá dr. Neszményi Zsolt.

A kormánymegbízott végül a Somogy Megyei Kormányhivatal nevében támogatásáról biztosítva kívánt eredményes munkát az újonnan beiktatott lelkipásztornak.

(Somogy Megyei Kormányhivatal)