A Nemzetgazdasági Minisztérium által idén is meghirdetésre kerül a Nyári Diákmunka 2018. elnevezésű központi munkaerőpiaci program.

Célcsoportja a 16-25 év közötti nappali tagozatos diákok, akik közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket és foglalkoztatásra irányuló vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.

A 2018. évi program két pillérre épül:

Önkormányzati diákmunka: A programban a foglalkoztatást biztosító és így támogatható munkáltató a területi, települési önkormányzat és önkormányzati alaptevékenységet végző intézménye, továbbá egyházi jogi személy lehet.

A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó személyek munkaviszonyban történő foglalkoztatása esetén a munkabér és a ténylegesen megfizetésre kerülő szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100 %-a kerül megtérítésre. A program keretében legfeljebb 2,5 hónap időtartamra, maximum napi 6 órás foglalkoztatás támogatható.

Diákmunka a mezőgazdaság és vendéglátás területén: A felmerülő ágazati munkaerőhiány kezelése érdekében a mezőgazdaság és a vendéglátás területén is lehetőség nyílik a program keretében diákok foglalkoztatására.

A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó személyek munkaviszonyban történő alkalmazása esetén legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatás támogatható. A munkabér és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó együttes összegének 75 %-a kerül megtérítésre legfeljebb 2,5 hónap időtartamra. A fennmaradó bérköltséget és járulékait a foglalkoztatónak kell viselnie.

A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 135.375 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 103.500 Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe, amely összegen felül kerül megtérítésre a szociális hozzájárulási adó.

A támogatás kizárólag a járási hivatal foglalkoztatási osztálya által a munkaerőigényre közvetített diák foglalkoztatásához nyújtható.

A program 2018. június 1-től 2018. augusztus 31-ig tart. A foglalkoztatást legkorábban 2018. június 18. napjától kezdhető meg.

A programmal kapcsolatos bővebb tájékoztatás az állami foglalkoztatási szervként eljáró Somogy megyei járási hivatal foglalkoztatási osztályain www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy/hirek/jarasi-hivatalok érhető el.

(Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály)