Tájékoztató a három-, vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentésétől szóló 337/2017. (XI.14.) kormányrendeletben foglaltakról

A rendeletben szabályozott vissza nem térítendő támogatást igényelhetik:

- magyar állampolgárok (és a rendeletben felsorolt további személyek), büntetlen előélettel, köztartozás nélkül,

- a 2018. január 1. napját követően születő harmadik és további gyermek születésére (örökbefogadására) tekintettel (magzatnál a 12. hetet követően),

- Magyarország területén lévő lakást terhelő

- lakáscélú jelzáloghitel-tartozás csökkentése (tőketartozás csökkentése) érdekében.

Fontos, hogy:

- házastársak és élettársak kizárólag együttesen igényelhetik

- a rendelet hatálybalépése előtt, vagy azután megkötött, a gyermek születése (vagy örökbefogadása) időpontjában fennálló és fel nem mondott lakáscélú jelzáloghitel-szerződés elsősorban tőketartozásának csökkentésére használható fel.

A támogatás összege

A 2018.január 1. után született harmadik és minden további gyermek után 1 millió forint.

A támogatások elbírálása

A támogatási kérelmet a lakáscélú jelzáloghitel-szerződéssel érintett ingatlan fekvése szerinti kormányhivatal megyei illetékességű járási hivatalánál kell benyújtani.

A kérelemhez csatolni kell a fenti feltételek igazolására szóló okmányokat.

Somogy megyében az eljáró hatóság megnevezése és címe:

Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Osztály

7400 Kaposvár, Rákóczi tér 7-8.

Elérhetősége: 82/501-146, 82/501-134

(Somogy Megyei Kormányhivatal)