Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a – földhivatalokat érintő – földügyi igazgatási eljárásokban a beadvány postai úton történő benyújtása esetén a küldeményen fel kell tüntetni a földügyi igazgatási, valamint telekalakítási hatósági feladatokat ellátó szervezeti egység nevét és pontos címét és a „földügyi igazgatási eljáráshoz” kezelési jelzést.

Ezeknek hiányában – a közfeladatot ellátó iratkezelési szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet alapján – a beadványt az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerbe (KÉR) továbbítják.

A KÉR a pontatlan címzésű, illetve kezelési jelzés nélküli beadványokat digitalizálja, és elektronikus úton továbbítja a címzett kormányhivatal iratkezelési rendszerébe.

Ebben az esetben a papír alapú küldemény – az iratkikérés után – több nappal később érkezik meg az eljáró hatósághoz, ezért a széljegyzés is csak ezt követően, a beadvány ingatlanügyi hatósághoz érkezése napján történik meg.

(Somogy Megyei Kormányhivatal)