A KÖFOP 1.0.0 - VEKOP-15-2016-00041 „A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell” című projekt keretében országos szinten bevezetésre kerülő Szolgáltató Kormányhivatal Modell megvalósítása jelentős mérföldkőköz érkezett.

A projekt megkezdésekor a Somogy Megyei Kormányhivatal az ügyfelei és partnerintézményei elvárásainak és tapasztalatainak megismerése érdekében számos lakossági és vállalati ügyfelet, partnerintézményt és állami tisztviselőt kérdezett meg arról, hogy mit gondolnak a kormányhivatal által nyújtott szolgáltatás kultúrájáról és minőségéről.

A felmérések eredményeként a kormányhivatal megalkotta Szolgáltató Stratégia 2017-2018. dokumentumot, amely célul tűzte ki egyrészt a szolgáltatói kultúra fejlesztését a hivatal ügyfél és partnerkapcsolataiban, másrészt hangsúlyt helyezett a Kormányhivatal szolgáltatói kultúra fókuszú fejlesztésére is.

Mindkét csoportban számos részcél került meghatározásra, amelyek közül kiválasztásra kerültek azon fejlesztések, amelyek már rövidtávon eredményesek lehetnek, illetve megalapozzák a hosszú távú szolgáltatói stratégia egyes elemeit.

Az ügyfél- és partnerkapcsolatokat érintően elsődleges célként fogalmazódott meg a hivatalnál intézhető ügyekről szóló tájékoztatás rendjének továbbfejlesztése, mely révén elérhető lehet a hivatal honlapján az intézhető ügyek listája, és az ezzel kapcsolatos közérthető módon elkészített tájékoztatás. Törekszünk az egységes joggyakorlat, iratminták alkalmazására, különös figyelemmel az integrált ügyfélszolgálatokban (kormányablakokban) zajló munkára. Intézkedéseket tervezünk az elektronikus ügyintézés népszerűsítésére, előnyeinek bemutatására. Nagyobb hangsúlyt fektetünk a panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálására és intézésére egy egységes és szabályozott rend kialakításával. Szakmai konzultációkkal, gyakorlati útmutatásokkal segítjük az önkormányzatokat.

A szolgáltatói kultúra fókuszú fejlesztés a kormányhivatalban elsősorban az ügyfelekkel foglalkozó munkatársakra irányul, a szolgáltatói attitűd érvényesülésének munkaköri szabályozása, valamint belső képzések formájában.

Mindezen célok a Szolgáltató stratégia 2017-2018. Cselekvési Tervében is megfogalmazásra kerültek, így 2017 decemberétől – ütemezés szerint három lépcsőben – 2018 novemberéig megvalósulnak.

Bízunk abban, hogy a Modell gyakorlati megvalósításán keresztül a kormányhivatal ügyfelei és partnerei bizalma, valamint a minőségi szolgáltatással való elégedettségük erősödik.

(Somogy Megyei Kormányhivatal)