A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály tájékoztatója a nyugdíjak novemberi emeléséről, kiegészítéséről.

2017. NOVEMBERI KIEGÉSZÍTÉS

A Kormány 312/2017. (X.31.) Korm. rendeletében foglaltak szerint egyösszegű kifizetést kell folyósítani:

- azon öregségi nyugdíjban, özvegyi és szülői nyugdíjban, árvaellátásban, baleseti hozzátartozói nyugellátásban, baleseti járadékban, a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban, mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékában, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban, táncművészeti életjáradékban, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, bányászok egészségkárosodási járadékában, fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, rokkantsági járadékban, Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban, polgármesterek közszolgálati járadékában, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban részesülő személyek részére, akik a 2017. évi januári emelésre jogosultak voltak.

- Az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelésben (kárpótlás címén folyósított kiegészítés), illetve a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban részesülők is jogosultak, ha ellátásuk a 2017. január havi emelésről szóló kormányrendelet alapján emelésre került.

- Aki saját jogú nyugdíjban és özvegyi nyugdíjban is részesül, egyösszegű kifizetésre mindkét ellátása alapján jogosult.

Az egyösszegű kifizetés összege megegyezik a jogosult részére folyósítása kerülő ellátás(ok) 2017. november havi összegének 9,6 százalékával.

2017. ÉVI NYUGDÍJPRÉMIUM

A Kormány 313/2017. (X.31.) Korm. rendeletében foglaltak szerint kell folyósítani.

A nyugdíjprémium a novemberi kiegészítésnél (lsd. fent) felsorolt ellátásban részesülő személyt illeti meg, aki 2016. év legalább egy napján, és 2017 novemberében is részesült a megjelölt ellátásban.

A nyugdíjprémium összege a november havi nyugellátás 25%-ának a 0,6-szorosa, de maximum 12.000 Ft!

Az a személy, aki a nyugdíjprémiumra több jogcímen is jogosult, maximum csak 12.000 Ft-ot kaphat.

Az egyszeri kiegészítés, nyugdíjprémium, illetve egyszeri juttatás utalása iránt a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból intézkedik.

A 2017. évi novemberi kiegészítés, a 2017. évi nyugdíjprémium és az egyes más ellátások után járó egyszeri juttatás a 2017. november havi nyugellátással együtt, a szokásos nyugdíj-utalási napon kerül utalásra.

Postai kifizetés esetén a november havi ellátás a kiegészítés, a nyugdíjprémium és/vagy egyszeri juttatás az ún. postai kifizetési naptárban meghatározott napon, egy utalványon kerül kifizetésre, összege az utalványon a rendszeres havi ellátástól elkülönült sorban feltüntetésre kerül.

ERZSÉBET UTALVÁNY

A Kormány 341/2017. (XI.15.) Korm. rendeletében foglaltak szerinti:

- egyszeri juttatás

- személyenként (és nem ellátásonként!) 10.000 Ft értékű Étkezési Erzsébet-utalványban adják

- annak, aki 2017 novemberében vagy decemberében az alábbi ellátásokban részesül:

öregségi nyugdíjban, özvegyi és szülői nyugdíjban, árvaellátásban, baleseti hozzátartozói nyugellátásban, baleseti járadékban, a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban, mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékában, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban, táncművészeti életjáradékban, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, bányászok egészségkárosodási járadékában, fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, rokkantsági járadékban, Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban, polgármesterek közszolgálati járadékában, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban , az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelésben (kárpótlás címén folyósított kiegészítés), illetve a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban

- a Magyar Posta Zrt. kézbesíti

- a kézbesítés eredménytelensége esetén a Magyar Államkincstár

Nyugdíjfolyósítási Igazgatóságától (postai cím: 1820 Budapest, e-mail: [[[sRmILsdJzAfltXU7kM3jImjbnl1ZmlnQG9ueWYuYWxsYW1raW5jc3Rhci5nb3YuaHU=]]]) kell kérni írásban az újraküldést legkésőbb 2018.02.28-ig

Ezen kívül mindhárom kérdésben a fentiekben megjelölt nyugdíjfolyósító az illetékes, ezért kérjük az ügyfeleket, hogy kérdéseikkel, panaszaikkal hozzájuk forduljanak, írásban, a fenti címeken.

(Somogy Megyei Kormányhivatal)