Dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízott és dr. Gombos Sándor, a Somogy Megyei Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke tartott közös sajtótájékoztatót 2018. október 17-én a kormányhivatal Címertermében.

A tájékoztató során elhangzott, hogy az uniós és hazai jogszabályi előírásoknak megfelelően a korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is október 16-án megkezdte a Magyar Államkincstár a 2018. évi egységes kérelmekkel kapcsolatos előlegfizetést.

A kifizetések tekintetében fő prioritás, hogy minél több termelő részesülhessen a közvetlen támogatásokat érintő előrehozott kifizetésben és az minden olyan jogcímen elinduljon, ahol lehetséges. Az adminisztratív és helyszíni ellenőrzéseket követően, valamint a kérelmeket érintő kockázatkezelési gyakorlat eredményei függvényében kezdi meg a Kincstár a problémamentes kérelmek esetében az előleg utalását.

A 2018-as évben a Somogy megyében tevékenykedő 29 falugazdász több mint 4600 kérelmet nyújtott be, ami a megyében benyújtott 6458 db kérelem több mint 70 százaléka, míg az igényelt terület esetében a falugazdászok által beadott arány 35%. A Kamara segítségét döntően a kis- és közepes gazdálkodók veszik igénybe, akiknek a kérelem összeállításában történő támogatás jelentős adminisztrációs segítséget jelent.

Az évről évre javuló minőségű kérelmek eredményezték, hogy az idei évben csökkent az előzetes keresztellenőrzés során javítandó beadványok száma, és várhatóan az adategyeztetési eljárás is kevesebb gazdálkodót fog érinteni, így többen juthatnak támogatási előleghez a most induló kifizetési eljárásban.

A Somogy Megyei Kormányhivatal és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a két szervezeten belül az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály munkatársai, valamint a NAK falugazdászai rendszeresen szerveznek közös szakmai előadásokat, melyen lehetőség nyílik a jogszabályi változások, új támogatási feltételek ismertetése mellett a problémák átbeszélésére is. A falugazdászok - akik a Somogy megyei Egységes Kérelmek mintegy kétharmadának benyújtásában működnek közre – közvetlenül találkoznak, és így első kézből ismerik a gazdálkodók problémáit, melyeket e fórumokon jelezni tudnak a Hivatal munkatársai részére is.

(Somogy Megyei Kormányhivatal)