Legfeljebb 3 millió forinttal segíti az álláskeresők vállalkozóvá válását a Somogy Megyei Kormányhivatal. A támogatásra április 10-ig jelentkezhetnek a kiírás feltételeinek megfelelő álláskeresők.

A Somogy Megyei Kormányhivatal a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 17. §-a, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 10. § (2) a) pontja alapján pályázatot hirdet az álláskeresők vállalkozóvá válásának elősegítésére.

A pályázaton részt vehet, aki

- a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően - beleértve a pályázat benyújtásának napját is – a Somogy Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak Foglalkoztatási Osztálya által legalább egy hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott vagy rehabilitációs ellátásban illetve rehabilitációs járadékban részesül és

- vállalja önmaga foglalkoztatását – munkaviszonyon kívüli tevékenységgel minimum 3 évig

A támogatás formája és mértéke:

A támogatás legfeljebb 3 millió forint összegig terjedő tőkejuttatás-támogatás. Ha az igényelt támogatási összeg nem haladja meg a 2 millió forintot, a támogatás vissza nem térítendő. Ha az igényelt támogatási összeg meghaladja a 2 millió forintot, a támogatás a 2 millió forintot meghaladó összeg erejéig visszatérítendő formában nyújtható. A támogatási összeg egésze nem haladhatja meg az összes beruházási költség nettó értékének 80%-át.

A pályázatok benyújtásának helye, módja:

Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály, 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39.

A pályázó választhatja pályázatának személyes, postai, vagy elektronikus úton történő benyújtását.

A benyújtás határideje: 2019. április 10. 14.00 óra

A pályázatot a részletes pályázati egységcsomagban foglaltak szerint kell összeállítani, amely térítésmentesen vehető át a Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályán, illetve a Somogy Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályain, illetve kinyomtatható a www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy vagy a www.somogy.munka.hu honlapról. A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető a [[[Buxsa4ZZOYZm9nbGFsa296dGF0YXNAc29tb2d5Lmdvdi5odQ==]]] email címen.

(Somogy Megyei Kormányhivatal)