KEHOP - 5.2.2.-16-2016-00104 azonosítószámú projekt keretében Marcali, Posta köz 1. 1638/4. hrsz. alatti épület épületenergetikai korszerűsítése

A műszaki tartalmat az alábbi linkről tudja letölteni:

https://eszker-my.sharepoint.com/personal/lojek_eszker_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=1d550ec96b7c249d38c4e2250ff6f9082&authkey=ATpEmts9UHnkW08KQ39_tws

(Somogy Megyei Kormányhivatal)