Az agrártárca június elején jelentette be, hogy bevezeti a zöldszüreti támogatást.
2019. június 1-11. között támogatás igényelhető a szőlőültetvényekben végzett zöldszüret keretében a fürtök tőkéről történő közvetlen eltávolítási költségére, valamint az eltávolításból adódó bevételkiesésre, amit a Magyar Államkincstárhoz kell benyújtani.

A támogatást igénybe veheti minden olyan gazda, aki hegyközségi tagsággal rendelkezik, vagy abban az esetben, ha a szőlőterülete nem borvidéki településen van, de a hegybíró szőlőtermelőként tartja számon. Az érintett területnek rendelkeznie kell a 2017. és 2018. évekre vonatkozó szüreti jelentéssel, amelyekből legalább egy nem nullás. Az ültetvény műveltnek kell, hogy minősüljön, ezt a helyszínen is ellenőrzik.

A zöldszüreti támogatás elsősorban azon termelők számára jelent gyors pénzügyi segítséget, akik nem rendelkeznek felvásárlási szerződéssel, így termésük idei elhelyezése bizonytalan.

Az intézkedés célja, hogy elősegítse a szőlő- és borágazat számára  - a várható piaci helyzet alapján - a piaci egyensúly helyreállítását és a válság elkerülését zöldszüret alkalmazásával.

A támogatás iránti kérelmet postai úton 2019. június 11-ig a Magyar Államkincstár részére kell benyújtani (1476 Budapest Pf. 407.), a szőlőültetvényekben végzett zöldszüretre igényelhető támogatásról szóló 22/2019. (V. 31.) AM rendelet alapján, a 24/2019. (VI. 1.) számú Kincstár közleményben megjelentett kérelem nyomtatványain.

A kérelmet záradékkal kell ellátni, melyet 2019. június 6-ig lehet kérni a gazdasági aktát vezető hegybírónál. Az érintettek megfelelő és időben történő tájékoztatása érdekében az AM részletes ismertetőt juttatott el minden termelő részére.

A támogatási átalányösszegeket a 22/2019. (V. 31.) AM rendelet 1. melléklete tartalmazza.

A támogatás a helyszíni ellenőrzésen lemért területnagyságon, továbbá az e területről származó, a hegybíró által igazolt termésmennyiségen alapul, összege hektáronként 300 ezer-1,1 millió Ft lehet. A támogatási összeg meghatározásakor a kompenzációs felárra való jogosultságot figyelembe veszi a Kincstár. A támogatási keretösszeg legalább 8,5 millió euró, amely szükség szerint emelhető, és finanszírozási hátterét az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott más intézkedések fel nem használt forrásai biztosítják.

A kérelemben megjelölt területeken 2019. június 24. és július 10. között kell elvégezni a zöldszüretet. A kérelmező köteles a zöldszüret elvégzését egy munkanapon belül bejelenteni a Kincstár, valamint a területileg illetékes hegybíró részére. A zöldszüret elvégzésének 2019. július 11. utáni bejelentése a támogatás elvesztésével jár.

A jóváhagyott támogatást a Kincstár legkésőbb 2019. november 15-ig fizeti ki.

(Somogy Megyei Kormányhivatal)