Dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízott gondolatai az október 6-i nemzeti gyásznap alkalmából.

Somogyi Polgárok, Kedves Barátaim!

Október 6-át 2001-ben nyilvánította a magyar kormány nemzeti gyásznappá. Ekkor országszerte emlékeznek a magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményének, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kivégzett hőseire.

1849. október 6-án Batthyány Lajos, az első magyar felelős kormány miniszterelnöke, a tizenhárom aradi vértanú, a szabadságharc főtisztjei és sok ezer honvéd az életüket áldozták Magyarországért.

Nevük az évtizedek során összeforrt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc megtorlásával.

Ezen a napon, október 6-án végezték ki őket, halálukkal életüket áldozták a szabadságért.

A fegyverletétel és a forradalom leverése után kezdődött el a megtorlás. A magyar közkatonák és az altisztek ’kegyelmet’ kaptak ugyan, de besorozták őket a császári seregbe. Mintegy 40-50 ezer honvédet jelentett ez. A magasabb rangú katonákat hadbíróság elé állítottak, a megtorlásban 100 embert végeztek ki, a tiszti kar 1200 tagját zárták börtönbe, de a polgári elítéltek száma is több száz volt.

Ezen alkalomból Noszlopy Gáspárra is emlékezünk, a somogyi honvédőrnagyra, kormánybiztosra. Ő bátyjával, Noszlopy Antallal tervet dolgozott ki a Dél-Dunántúl felszabadítására. A tavaszi hadjárat megindulásakor visszatért a Dunántúlra, és az általa szervezett népfelkelő csapat élén bevonult Kaposvárra május 1-jén. A császári csapatok kiverése után megszervezte a Dél-Dunántúl védelmét. 1850 tavaszán a császári erők elfogták, de akkor meg tudott szökni. 1852 novemberében újra elfogták, Bécsben kötél általi halálra ítélték és a következő év tavaszán a pesti Újépület udvarán kivégezték.

A szabadságharc hősei példát mutattak a következő nemzedékeknek, ma sincs ez másként, amikor különösen aktuális nemzeti függetlenségünk kérdése. Ugyanis Európa brüsszeli döntéshozói mondanák meg és kényszerítenénk ránk, hogy határainkon belül hogyan és kikkel éljünk.

Ezen a napon méltón emlékezzünk Rájuk, akik bátorságukkal kivívták a nemzet tiszteletét!

Szabadságunk és függetlenségünk iránti óriási vágyunk mai is örök érték, amelyet meg kell őriznünk!

(Somogy Megyei Kormányhivatal)