A termőföld védelméről szóló törvény előírásai alapján az Agrárminisztérium elrendelte a 2018. évi határszemle ellenőrzések végrehajtását, amelyet idén a megye erdő nélküli termőterületének 15 százalékán kell elvégezni.

A Járási hivatalok földhivatali osztályának mezőgazdászai a határszemléket 2018. május 22-én kezdték meg és 2018. augusztus 31-én fejezik be.

A komplex határszemlék során a hasznosítási kötelezettség ellenőrzését 2018. július 1-től, a parlagfű elleni hatósági védekezés helyszíni ellenőrzési munkáival közösen kell végrehajtani. A határszemlén a földhivatal elsősorban a mezőgazdasági termelésre alkalmas és ennek megfelelő művelési ágban (szántó, rét, legelő, gyümölcsös, kert, stb.) nyilvántartott területeken a hasznosítási, továbbá a mellék- és ideiglenes hasznosítási kötelezettség teljesítését ellenőrzi. A hasznosítási kötelezettség teljesítése a földhasználó/tulajdonos feladata.

A parlagfű elleni védekezés keretében a gazdálkodóknak meg kell akadályozniuk a gyomnövény virágbimbós állapotának kialakulását.

A határszemlék további feladata: a nyilvántartott és természetbeni állapot egyezőségének, a „beruházási területként” nyilvántartott területek hasznosításának, a kihasználatlan kivett művelési ágú területek újrahasznosításának, a különböző hatósági engedélyekben előírt kötelezettségek teljesítésének, a termőföld engedély nélkül történt más célú hasznosításának ellenőrzése.

Ez évben is kiemelt jelentőségű feladat a dűlőutak és a vízelvezető árkok állapotának felmérése. A mulasztónak a járási hivatal minden esetben felhívást küld kötelezettségének teljesítésére, amelyben határidőt állapít meg, illetve nem teljesítés esetére a várható szankcióról is tájékoztatást ad.

Aki – a felhívás ellenére – a hasznosítási, /ideiglenes-, mellékhasznosítási/ kötelezettséget neki felróhatóan elmulasztja, földvédelmi bírságot köteles fizetni, amely a hasznosítatlan terület aranykorona értékének 2000-szeres szorzata.

Ezúton hívjuk fel a földhasználók, illetve a földtulajdonosok figyelmét, hogy a hasznosítási, valamint a parlagfű elleni védekezési kötelezettségüknek szíveskedjenek eleget tenni.

(Somogy Megyei Kormányhivatal)