Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy azon ingatlanügyi hatóságokat érintő postai küldemények, amelyeken nem szerepel a „földügyi igazgatási eljáráshoz” jelzés, bekerülnek az egységes Kormányzati ügyiratkezelő Érkeztető Rendszerébe (a továbbiakban: KÉR).

A KÉR-be kerülő papír alapú küldemények egy központi helyen (Budapest) kerülnek érkeztetésre és digitalizálásra, ezért csak hosszabb idő elteltével érkeznek meg az illetékes ingatlanügyi hatóságok részére.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 48. § (1) bekezdése értelmében a beadvány az illetékes földhivatalhoz történő megérkezés napján kerül a tulajdoni lapon széljegyzésre. A széljegyzés az eljárás megindítását tanúsítja, melynek megvalósulásához a jogalkotó lényeges joghatásokat fűz, melynek érvényre juttatása elsődlegesen a kérelmező érdeke. A KÉR-en keresztül kézbesített beadványok széljegyzésére csak később kerülhet sor.

Fentiekre tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy a földhivatalokat érintő papír alapú postai küldeményeket „földügyi igazgatási eljáráshoz” jelzéssel szíveskedjenek ellátni, így azok közvetlenül – késedelem nélkül jutnak el – a járási, illetve a megyei kormányhivatalhoz.

(Somogy Megyei Kormányhivatal)