Most van lehetőség a hibás adat szankciómentes korrigálására a 2018. évi Egységes Kérelemben.

A Magyar Államkincstár idén is előzetes adategyeztetésre vonatkozó végzéseket küld ki azon ügyfelek számára, akik 2018. évi egységes kérelmével kapcsolatosan meghatározott hiányosságot talál. A kérelmek hatékony és törvényes elbírálásához elengedhetetlen az ügyintézés gördülékeny lefolytatása. De hogyan is néz ez ki a gyakorlatban? Mire kell figyelni? Mit is jelent az előzetes adategyeztetés? Mikor történik előzetes adategyeztetés?

Az érintett gazdálkodó az adategyeztetésre felszólító végzést elektronikus úton ügyfélkapujára kapja meg és a választ is kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül teheti meg. Ebben az időszakban érdemes kiemelt figyelmet fordítani az elektronikus küldeményekre, hiszen ekkor még lehetőség van szankciómentesen módosítani a kérelmeket, az adategyeztetésben jelzett esetben.

Milyen esetekben várható adategyeztetés?

2018. május 16. után végzésben kapnak figyelmeztetést a termelők az előzetes adategyeztetésről, erre az egységes kérelmek elbírálása során alapvetően három esetben kerül sor. Az első eset az úgynevezett fizikai blokkon belüli túligénylés - azaz a blokk támogatható területén felüli igénylés történt. A másik változat a tábla átfedés - azaz két ügyfél táblarajza egymásra ráfed, meg a harmadik a területi ráfedés - azaz ügyfél táblarajza nem támogatható területre fed.

Részletesebben ez azt jelenti, hogy az előzetes ellenőrzés része egyrészt a numerikus túligénylés vizsgálat, melynek során az adott referenciaterület mérete kerül összehasonlításra az adott területre benyújtott igénylések összegével. Része továbbá az ügyfelek által a kérelmekben berajzolt táblák tolerancia feletti egymásra fedésének vizsgálata. Az ellenőrzés kiterjed továbbá az ügyfelek által a kérelmekben berajzolt táblák tolerancia feletti ráfedésének vizsgálatára, melynek alapja a MePAR blokkok támogatható, illetve nem támogatható része, valamint ezen belül az állandó gyep fedvény is. Az előzetes ellenőrzés eljárás során az adategyeztetést maga után vonó túligénylésben érintett referenciaterületen gazdálkodó valamennyi, az adott területre igénylést benyújtó ügyfél felszólításra kerül az érintett területen feltüntetett táblasoraiban igényelt tábláinak, EFA tábláinak felülvizsgálatára, szükség esetén korrigálására vagy megerősítésére. Az előzőeken túl adategyeztetésre kerülhet sor a kötelezően csatolt dokumentumok hiánya esetén is.

Hogyan valósul meg az előzetes adategyeztetés a gyakorlatban?

Az adategyeztetési bizonylatot, az alapkérelemmel megegyező módon lehet benyújtani: saját ügyfélkapun, elsődleges képviselő útján, meghatalmazott által vagy kamarai meghatalmazott segítségével. Az előzetes adategyeztető végzés átvételét követően lehetőség van az egységes kérelmének szankciómentes módosítására az egységes kérelem szankciómentes benyújtására vonatkozó határnaptól (május 15.) számított 35 napon belül, tehát az idei évben 2018. június 19. napjáig. Érdemes odafigyelni a határidőkre, hiszen amennyiben az ügyfél az adategyeztetésre felszólító végzésben megadott határidőn belül nem tesz eleget az adategyeztetésnek úgy a Kincstár a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

Fontos megjegyezni, hogy a végzés nem számít szabálytalanságról való értesítésnek, így emiatt szankciómentesen tehető meg a javítás. Viszont kivételt képez és mégis szankciót von maga után az az eset, ha az ügyfél a június 19-i határnapot követően reagál az előzetes adategyeztetésre.

A Somogy Megyei Kormányhivatal elkötelezett a megyei gazdálkodók sikeres támogatáslehívása iránt, az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály munkatársai valamennyi felmerülő kérdésben állnak a gazdálkodók rendelkezésére személyesen a Kaposvár, Petőfi tér 1-3. szám alatt, telefonon a 82/814-900-as telefonszámon, vagy emailben - 24 órás válaszadási garanciával várják az ügyfelek megkereséseit - az [[[lvSOWWfsH7rhcmNNhYWdyYXJ0YW1vZ2F0YXNAc29tb2d5Lmdvdi5odQ==]]] email címen.

(Somogy Megyei Kormányhivatal)