Szakmai napot tartottak az áldozatsegítéssel, áldozatvédelemmel foglalkozó állami és civil szervezetek a Somogy Megyei Kormányhivatalban.

A rendezvény kiemelt célja volt, hogy az áldozatsegítés területén dolgozó szakemberek megismerhessék azokat a támogató segítő lehetőségeket, amelyeket az áldozattá vált személyek krízishelyzetükben igénybe vehetnek annak érdekében, hogy a bűncselekményt elszenvedett és emiatt életminőségükben veszélybe került személyek társadalmi-, erkölcsi- és anyagi sérelmei enyhüljenek.

A szakmai napot Harasztiáné dr. Süveges Zsuzsanna igazgató nyitotta meg, aki elmondta, hogy az értekezlet azokról az eszközökről, módszerekről és jogintézményekről szól, amelyeket az áldozatsegítők napi munkájuk során hasznosíthatnak az áldozatok jogainak minél teljesebb körű érvényesítése érdekében.

A tanúgondozás és áldozatsegítés a bíróságon témakört érintően dr. Paál Rita, a Kaposvári Járásbíróság elnökhelyettese tájékoztatta az áldozatsegítőket, hogy a Kaposvári Járásbíróságon milyen segítséget igényelhetnek az állampolgárok a tanúgondozás keretében.

Az áldozat – áldozatvédelmi modellről tartott előadást Kitanics Zsuzsanna címzetes rendőr alezredes, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság áldozatvédelmi referense. Az alezredes összegezte az elmúlt időszak eredményeit, amely a városi rendőrkapitányságokon jelen lévő áldozatvédelmi referensek munkájának hasznosságát mutatja.

A Borostyánvirág Alapítvány krízishelyzetek esetén biztosított intézményi szolgáltatásairól beszélt Biró Dániel intézményvezető, emellett részletezte a segítő beszélgetés módszertanát és kiemelte fontosságát az áldozatokkal folytatott mindennapi munka során.

A Regionális Krízisambulancia a kapcsolati erőszak áldozatait segítő szolgáltatásokról tájékoztatta a jelen lévőket Proszonyák Ida Éva szakmai vezető. A Krízisambulancia - immár több mint egy éves - tapasztalatainak tükrében tájékozódhattak a jelen lévők az intézménysegítő tevékenységéről, eredményeiről.

A tanácskozás végét egy interaktív beszélgetéssel zárták, majd a járási hivatalok szakügyintézői számára tartottak esetmegbeszélést.

(Somogy Megyei Kormányhivatal)