A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja elnevezésű emléknapot a nők elleni erőszak felszámolásáért küzdő aktivisták már 1981 óta november 25-én tartják.

A nők ellen világszerte követnek el nemi erőszakot, családon belüli erőszakot és az erőszak egyéb formáit. A téma nagyságrendje és valódi természete gyakran rejtve marad.

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság a Somogy Megyei Kormányhivatal és több civil szervezet (Borostyánvirág Alapítvány, a Somogy Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház, Fehér Gyűrű Alapítvány) bevonásával figyelemfelhívó programot szervezett a Kaposvár Pláza épületében 2017. november 27-én, melyen részt vett Dr. Jávorszkiné Dr. Molnár Magdolna, a SMRFK Bűnmegelőzési Osztály vezetője, Dr. Triznay Gabriella, a Somogy Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztály vezetője, Dr. Berdár Valéria, Egyenlő Bánásmód Hatóság Somogy Megyei referense, Bontovics Balázs, Somogy Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház irodavezetője és Fügedi László Fehér Gyűrű Alapítvány elnöke.

A Program helyszínén a megjelent szervezetek segítségnyújtási lehetőségeiről tájékozódhattak az érdeklődők, ingyenes jogi és pszichológiai segítségnyújtást vehettek igénybe.

A Somogy Megyei Kormányhivatal fontosnak tartja, hogy minél szélesebb körhöz eljusson az információ: Van segítség, ha bűncselekmény éri az állampolgárt.

Az állam az áldozat számára, szükségleteinek felmérését követően, azokhoz igazodóan szolgáltatást nyújt: érdekérvényesítés elősegítése, azonnali pénzügyi segély, áldozati státusz igazolása, valamint az állami kárenyhítés.

Az érdekérvényesítés elősegítése keretében az áldozatsegítő szolgálat az áldozatot a szükségletének megfelelő módon és mértékben hozzásegíti alapvető jogai érvényesítéséhez, az egészségügyi, egészségbiztosítási ellátások és a szociális ellátások, valamint más állami támogatások igénybevételéhez, ennek érdekében különösen tájékoztatást, jogi tanácsot, érzelmi segítséget és egyéb segítséget nyújt a sérelem rendezéséhez. Érdekérvényesítés iránti kérelmet a bűncselekménnyel kapcsolatban határidő nélkül előterjeszthet szolgálatunknál.

Azonnali pénzügyi segélyként az áldozatsegítő szolgálat fedezi az áldozat lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel és utazással kapcsolatos, valamint a gyógyászati és kegyeleti jellegű rendkívüli kiadásait akkor, ha a bűncselekmény vagy a tulajdon elleni szabálysértés következtében az áldozat ezen kiadások megfizetésére nem képes. Azonnali pénzügyi segély iránti kérelmet a bűncselekmény, illetve a tulajdon elleni szabálysértés elkövetését követő öt napon belül, formanyomtatványon lehet előterjeszteni.

Ha valamely hatóság vagy más szerv az általa nyújtott ellátás, szolgáltatás vagy támogatás igénybevételét attól teszi függővé, hogy az ellátást, szolgáltatást vagy támogatást igénylő személy az e törvény hatálya alá tartozó áldozat, továbbá ha ez egyéb okból – pl. eltulajdonított okmányok pótlásához – szükséges, az áldozatsegítő szolgálat e tény igazolására az áldozat kérelmére vagy hivatalból áldozati státusz igazolása elnevezésű hatósági bizonyítványt állít ki. Határidő nélkül formanyomtatványon lehet kérelmezni.

Az állam a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmények rászoruló áldozatai, hozzátartozói és eltartottjai részére állami kárenyhítés útján támogatást nyújt.

Állami kárenyhítés annak adható:

- akinek sérelmére szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekményt követtek el, s ennek következményeként testi épsége, egészsége súlyosan károsodott

- aki a bűncselekmény következtében károsodott vagy meghalt sértettnek az elkövetés időpontjában egy háztartásban élő egyenesági rokona, örökbefogadója vagy nevelőszülője, örökbefogadott vagy nevelt gyermeke, házastársa, élettársa

- akinek eltartására a bűncselekmény következtében károsodott vagy meghalt sértett köteles vagy köteles volt

- aki a bűncselekmény következtében meghalt sértett eltemettetéséről gondoskodott

Állami kárenyhítés célja: a bűncselekmény miatt bekövetkezett igazolt vagyoni kár részbeni megtérítése, vagy a bűncselekmény következtében a rendszeres jövedelemben bekövetkezett csökkenés részbeni enyhítése. A vagyoni kár nagyságát, valamint a jövedelemcsökkenés mértékét és a testi épség, egészség súlyos károsodását igazolni kell. Benyújtható a bűncselekmény elkövetésétől számított 3 hónapon belül, formanyomtatványon.

Az Áldozatsegítő Szolgálatok elérhetőségei, a kérelem előterjesztésének helye:

Barcsi Járási Hivatal 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. 82/795-052

Csurgói Járási Hivatal 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2. 82/502-694

Fonyódi Járási Hivatal 8640 Fonyód, Ady E. u. 1. 85/795-044

Kaposvári Járási Hivatal 7400 Kaposvár, Noszlopy G. u. 5. 82/527-764

Marcali Járási Hivatal 8700 Marcali, Petőfi u. 14. 85/795-000

Nagyatádi Járási Hivatal 7500 Nagyatád, Baross G. u. 5. 82/795-014

Siófoki Járási Hivatal 8600 Siófok, Fő tér 1. 84/795-048

Tabi Járási Hivatal  8660 Tab, Kossuth Lajos u. 51. 84/795-002

Az állami kárenyhítési kérelem tárgyában döntő hatóság: Somogy Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztály (7400 Kaposvár, Rákóczi tér 9-11. 82/527-570)

A nap 24 órájában hívható Áldozatsegítő Vonal: 06 80 225 225

(Somogy Megyei Kormányhivatal)