A  gyermek tanulási, magatartási nehézségének felülvizsgálata

A házasságkötéshez, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez szükséges külföldi okirat elfogadása

A Kormányhivatal további elsőfokú hatósági hatáskörei anyakönyvi feladatkörben

Anyakönyvi bejegyzés teljesítése külföldi okirat alapján

Birtokvédelmi eljárás (birtokvédelmi határozatban foglalt kötelezettség végrehajtására irányuló eljárásban végrehajtási kifogás elbírálása

Hadigondozási ellátás megállapítása iránti ügyek intézése másodfokon

Hazai anyakönyvezés

Külföldi állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséhez szükséges tanúsítvány bemutatása alóli felmentés

Másodfokú ügyek anyakönyvi feladatkörben

Tájékoztatás az üzletek működésével, és a kereskedelmi tevékenységek bejelentésével kapcsolatos ügyek intézéséről a jogorvoslati eljárásban

Tájékoztató a helyi adó és gépjárműadó ügyek intézéséről a jogorvoslati eljárásban

Tájékoztató a külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezéséről

Tájékoztató a telepengedélyekkel, valamint a bejelentés-köteles ipari tevékenységekkel kapcsolatos ügyek intézéséről a jogorvoslati eljárásban

Tájékoztató a vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos ügyek intézéséről a jogorvoslati eljárásban

Tájékoztató a vásárok, piacok valamint a bevásárlóközpontok működésével kapcsolatos ügyek intézéséről a jogorvoslati eljárásban

Tájékoztató az anyakönyvi ügyintézésről

Tájékoztató hatósági közvetítők nyilvántartásba vételéről

Tájékoztató népesség-nyilvántartási ügyintézésről