.

A mezei őrszolgálat nyilvántartása

Aktív korúak ellátása

Áldozatsegítés

Ápolási díj

Az őstermelői igazolvány és az értékesítési betétlap használata jogszerűségének ellenőrzése

Cirkuszi menazséria működésének engedélyezése

Családi gazdaságok nyilvántartásba vétele és a nyilvántartások vezetése

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

Fiatalkorú kiszolgálása alkoholtartalmú itallal

Fogyasztóvédelmi feladatok

Hadigondozotti ellátások

Hőközpont elhelyezése érdekében használati jog megállapítása

Időskorúak járadéka

Járda- és gyalogút, valamint azok műtárgyai építésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése

Jogi segítségnyújtás

Kötelezés víziközmű-rendszerre történő bekötésre

Közgyógyellátás

Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos eljárás

Nádaratás

Panaszkezelés

Szabálysértési eljárás

Szavatosság

Társasház közös képviselőjével, illetve lakásszövetkezet ügyintézőjével szemben eljárás lefolytatása a rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség megsértése esetén.

Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése

Temetők fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásának ellenőrzése

Üzletszerűen végzett társasház-kezelői vagy ingatlankezelői tevékenység bejelentése, nyilvántartásba vétele

Víziközmű-törzshálózatba történő bekötéssel kapcsolatban szomszédos ingatlanra vízelvezetési és szennyvízelvezetési szolgalom alapítása