.

 

Az elektronikus ügyintézéshez szükséges technikai  feltételek:

1. Telepítse a legfrissebb JAVA futtató környezetet INNEN
2. A nyomtatványok használatához telepítse az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramot (ÁNYK)
INNEN

 

ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSEK ŰRLAPJAI:

1. Munkabalesetek bejelentése (5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet)
űrlap letöltése útmutató letöltése

2. Túlnyomásos légtérben végzett tevékenység bejelentése (6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet) űrlap letöltése - útmutató letöltése

3. A foglalkozási-egészségügyi szolgálat (fesz) orvosa által végzett védőoltások bejelentése (61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet)
űrlap letöltése - útmutató letöltése

4. Azbesztexpozíció kockázatával járó munkavégzés bejelentése (12/2006. (III. 23.) EüM rendelet) űrlap letöltése - útmutató letöltése

5. Biológiai kóroki tényezőkkel történő tevékenység bejelentése (61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet) űrlap letöltése - útmutató letöltése

6. Egészségügyi szolgáltatás keretében használt éles vagy hegyes munkaeszközökkel folytatott tevékenység bejelentése (51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet) űrlap letöltése - útmutató letöltése

7. Foglalkozási megbetegedés (mérgezés) bejelentése (27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet) űrlap letöltése - útmutató letöltése

8. Fokozott expozíció bejelentése (27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet)
űrlap letöltése - útmutató letöltése

9. Rákkeltő/mutagén anyagokkal tevékenységet végző munkáltatókról és munkavállalókról szóló bejelentés (26/2000. (IX. 30.) EÜM rendelet)
űrlap letöltése - útmutató letöltése

10. Építőipari kivitelezési tevékenység bejelentése (4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes r.) űrlap letöltése - útmutató letöltése

11. Bejelentőlap a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 68. § (1) bekezdése alapján tett bejelentéshez  
űrlap letöltése - útmutató letöltése