A földhasználók és a termelők károsítók elleni védekezési kötelezettség betartásának ellenőrzése külterületen

Általános tájékoztató

Borászati üzemek működésének engedélyezése

Engedély kiadása mezőgazdasági célú tereprendezéshez, talajvédelmi műszaki beavatkozásokhoz

Engedély kiadása szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíziszap- komposzt termőföldön történő felhasználásához

Engedély kiadása talajjavításhoz

Fa csomagolóanyagok növény-egészségügyi előállításának, kezelésének ellenőrzése

Fás- és lágyszárú szaporítóanyagok növény-egészségügyi ellenőrzése

Kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása

Növényi termékek export-import-tranzit forgalmában a vizsgálatköteles áruk növény- egészségügyi ellenőrzése

Növényvédelmi gépek forgalmazásának, használatának ellenőrzése

Növényvédő szerek forgalmazásának, felhasználásának ellenőrzése

Növényvédő szerek minőségellenőrzése