.

A Kormány által rendeletben kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított általános építésügyi hatósági ügyek

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya kiemelt építésügyi hatóság

Az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének, bővítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítása

Az első fokú általános építésügyi hatóságot érintő szakhatósági eljárások a kizárási ok fennállása esetén

Az Érdi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály hatáskörébe tartozó ügyek

Építésfelügyeleti hatósági ellenőrzés

Építésfelügyeleti hatósági intézkedések

Építésfelügyeleti tevékenység

Építésrendészeti eljárás

Építésügyi hatósági szolgáltatás

Fennmaradási engedélyezési eljárás

Integrált eljárásban építésügyi hatósági eljárás lefolytatása

Jókarbantartási kötelezési eljárás

Közérdekű beruházás esetén, valamint a nemzetbiztonsági célú építmények telkére vonatkozó építésügyi hatósági eljárások

Összevont telepítési eljárás