A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztályának munkatársai „Az online értékesítés fogyasztóvédelmi szempontú ellenőrzése” elnevezésű országos témavizsgálat keretében 2018. január 1.- 2018. június 25. közötti időszakban összesen 31 klasszikus webáruházat ellenőriztek. A vizsgált webáruházak közül 30 esetben tártak fel valamilyen jogsértést, amely közel 97%-os kifogásolási arányt jelent.

 

Az ellenőrzés során a hatóság azt vizsgálta, hogy az üzemeltetők teljesítik-e a vonatkozó jogszabályokban előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségüket, többek között a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatokra, a szerződéskötés feltételeire, a szerződés tárgyára és a szerződés teljesítésére vonatkozóan, továbbá a panaszkezelés módjáról, a kellék-, és termékszavatosságról, jótállásról, valamint a fogyasztót megillető elállási jogról teljes körű tájékoztatást nyújtanak-e.

 

A tapasztalatok szerint a vizsgált honlapokat üzemeltetők még mindig nem alkalmazkodtak teljes mértékben a 2014. június 13. napján hatályba lépett jogszabályi változásokhoz. A webshopok közel fele a korábbi, már hatályon kívül helyezett kormányrendelet rendelkezései alapján nyújtott tájékoztatást a fogyasztóknak, több esetben pedig a fogyasztók hátrányára is megállapítottak szerződéses feltételeket.

A legjellemzőbb hibák, hiányosságok az elállási jog gyakorlásának feltételeiről szóló tájékoztatások, és az egyéb tájékoztatási követelmények (pl. szavatosságról, jótállásról, panaszkezelési módról, illetve jogorvoslati lehetőségekről szóló tájékoztatások) tekintetében kerültek megállapításra.

A vállalkozások több esetben arról nyújtottak tájékoztatást, hogy:

elálláskor a termék csak az eredeti csomagolásban, és az eredeti számlával küldhető vissza,

elállás esetén a termék kiszállításának költségét a fogyasztó számára nem fizetik vissza,

a fogyasztónak visszajáró összeget, utánvételes (készpénzben történő) fizetés esetén nem a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, hanem banki átutalással rendezi.

Ezeken felül előfordult, hogy az üzemeltetők olyan feltételeket is kikötöttek, miszerint az elállás kizárólag egy előre meghatározott formanyomtatványon gyakorolható, elálláskor a visszatérítendő összegből bizonyos összeg kötbérként levonásra kerül, az elállást a csomagolás felbontása vagy a termék használatba vétele kizárja.

Összegezve elmondható, hogy továbbra is szükséges a fokozott hatósági jelenlét az e-kereskedelem területén, ugyanakkor pozitívumként értékelendő, hogy a legtöbb esetben a vállalkozások együttműködtek a hatósággal és önként kijavították az észlelt hibákat.

(Pest Megyei Kormányhivatal)