Pályázat kódjele: PMKH/2033/2018

A Pest Megyei Kormányhivatal a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 17. §-a (továbbiakban: Flt.) és a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 10. §-a szabályozása alapján pályázatot hirdet álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásra.

MÓDOSULT AZ ÁLLÁSKERESŐK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁT ELŐSEGÍTŐ TÁMOGATÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ÉS EGYES IRATMINTÁI


A Pest Megyei Kormányhivatal által két pályázati ciklusban meghirdetett álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás (vissza nem térítendő tőkejuttatás) pályázati felhívása módosításra került az alábbiak szerint:

A pályázati felhívás 1. fejezet 1,1 b) pontja az alábbi szövegre módosul:

új induló gazdasági tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, tagi jogviszonyban (társasági szerződés rendelkezése alapján).

Nem minősül személyes közreműködésnek az üzletvezetés, a képviselet ellátása, valamint a munkaviszonyban, illetve polgári jogi szerződés alapján történő munkavégzés. Több pályázót érintő új társult vállalkozás létrehozása esetén a pályázatokat egyenként, külön-külön kell benyújtani, más - más tartalommal (ugyan arra az eszközre kétszer nem igényelhető támogatás). Ebben az esetben mindegyik pályázatban nyilatkozni kell arról, hogy a társult vállalkozásnak kik a további tagjai.

A pályázat 4. számú melléklete (Nyilatkozat összeférhetetlenségről) és a Felhatalmazó levél iratmintája módosításra került.

A fent említetteken kívül a pályázati felhívás, valamint annak dokumentumai változatlanul érvényesek.


2018. 08. 01. napjától a pályázatok a fenti módosítások figyelembe vételével nyújthatóak be.

Pest Megyei KormányhivatalA pályázat kiírásának teljes szövege, valamint mellékletei elérhetők jobb oldalon, a "KAPCSOLÓDÓ ANYAGOK"-nál.

(Pest Megyei Kormányhivatal)